Pirma Pasaules kara posms

Pašas pirmās kara darbības notika tālu no Eiropas – Āfrikā un Klusajā okeānā. Franču un Britu impērijas (šajās cīņās aktīvi piedalījās arī Jaunzēlande un Austrālija) jau dažu mēnešu laikā okupēja visas Vācijas teritorijas Klusajā okeānā. Āfrikas teritorijā neliela mēroga cīņas turpinājās visa kara laikā.Nesaprašanās starp Vāciju un Austroungāriju lika Austroungārijai neplānoti sadalīt savu militāro spēku … Read more Pirma Pasaules kara posms

Pirmais Pasaules Karš

Pirmais pasaules karš, arī pazīstams kā “I Pasaules karš”, “Lielais Karš”, “Nāciju karš” un “Karš, kas beigs visus karus”, bija vispasaules konflikts, kas ilga no 1914. līdz 1919. gadam.Karš notika starp Sabiedrotajiem Antantes vadībā vienā pusē un Trejsavienību – Vācijas bloku otrā pusē. Neviens cits iepriekšējais konflikts nebija mobilizējis tik daudz karavīru, vai ir saturējis … Read more Pirmais Pasaules Karš

Ulmaņlaiki

Es izvēlējos rakstīt par Kārļa Ulmaņa laikiem zalta laikiem. Uzskatu, ka tiešam šie bija zelta laiki, jo viss mainījās un uzlabojās. Sājā posmā, kad valdīja K. Ulmanis, Latvijā bija nepieciešama vienotība un sapratne cilvēku vidū un Ulmanis bija cilvēks, kas spēja to sarīkot un noturēt. Kārlis Ulmanis bija plaši pazīstms, tāpēc ka no 18 pirmskara … Read more Ulmaņlaiki

Lugas fragmenta analīze – L. Stumbre “Sarkanmatainais kalps”

Noderēs tieši tev, ja vēlies analizēt lugu. Tiek analizēts Leldes Stumbres fragments no lugas “Sarkanmatianais kalps”, kas iekļauts kopā ar analīzi, tā kā, ja vēlies vienkārši uzzināt pēc kādas sistēmas ir jāanalizē luga, tad vari ņemt šo darbu kā paraugu. Lugas analīzes nosacījuma jautājumi ir tādi paši, kādi bija 2005. gada eksāmenā latviešu valodā un literatūrā 12. klasei – tātad standarts pēc kā analizē lugu. .

Arhitektūras stili un to iezīmes

Koka Rīga!. Rīga sastopamie arhitektūras stili, to rašanās secība: romanika; gotika; Renesanse / Manierisms; baroks; klasicisms; dzīvojamās ēkas Vecrīgā; Historisms / Konkrētā vēsturiskā stila atdarinājumi; eklektisms / dažādu vēsturisko stilu elementu atdarinājums, tos apvienojot; jūgendstils; nacionālais romantisms; Art Deco / Art Deko. Ieverojamākās koka celtnes Rīgā: Baroks / 18. gs. 2. puse /; klasicisms / 19. gs. 1. puse /; historisms koka arhitektūrā; eklektisms koka arhitektūrā; sveiciešu stils; jūgendstils koka arhitektūrā. Nacionālais romantisms koka arhitektūrā: vēsturisko koka ēku rajoni Rīgā. Arhitektūras stilu izveidošanās: romānika (XI. – XII. gs.); gotika (XIII. – XV. gs.). Renesanse: baroks (XVI – XVIII gs.); klasicisms. Eklektisms (Vairāku vēsturisko stilu elementu atdarinājums, tos apvienojot). Jūgendstils: nacionālais romantisms. Informācija par dažādām celtnēm un to arhitektoniskajiem stiliem. Doma baznīca, Sv. Jēkaba baznīca. Sv. Jana luteriešu baznīcas komplekss ar viduslaiku celtņu un dominikāņu klostera paliekām. Reformātu baznīcas un dzivojamo ēku komplekss. Dannenšterna nams.