Es lepojos ar Tevi mana Tēvzeme

Mana Latvija, tā ir zeme, kurā es dzīvoju un es ceru, ka mana Latvija nekad nebūs tukša, un cilvēki būs laimīgi. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka cilvēks var būt īsti laimīgs tikai savā dzimtenē, tajā novadā, kurā viņš ir piedzimis, kur dzīvo viņa radi, ģimene un draugi. Es varu būt lepna ar to, ka dzīvoju Latvijā, jo viņā ir tik daudz skaistā un labā, un vēl es varu lepoties ar Latvijas vēsturi.

Pirmais, par ko es varu lepoties tie ir latviešu strēlnieki, kā

ā
ā viņi cīnījās par Latvijas brīvību. Viņi atdeva savas dzīvības par Latviju, cīnoties smagās kaujās ar Bermonta armiju. Viņu rīcība bija drošsirdīga un cēla, viņi domāja par Latvijas nākotni, lai latvieši varētu dzīvot savā neatkarīgajā valstī- Latvijā. Visu strēlnieku pulka priekšā gāja un cīnījās pulkvedis Oskars Kalpaks. Un viņš arī gāja bojā cīnoties par Latvijas brīvību un neatkarību. Šo visu cilvēku priekšā es dziļi paklanos, jo pateicoties viņiem Latvija ieguva neatkarību 1918. gadā 18. novembrī Latvijas Nacionālā teātra telpās Rīgā.

Otrais, par ko es
s va
arētu lepoties ir Latvijas pirmais valsts prezidents Jānis Čakste. Viņš rūpīgi veica savu darbu būdams šajā atbildīgajā amatā. Viņa nostājā allaž izpaudās princips- palīdzēt savai tautai, to viņš, manuprāt, arī darīja. Kādā enciklopēdijā teikts: ”Čakste iegāja Latvijas vēsturē kā iz
zcils pa
arlamentārietis, cēls patriots un vīrs ar skaidru sirdi un tīrām rokām.”. Un arī es bez šaubām tam iekrītu, jo viņš bija Latvijas valsts prezidents.

Trešais, par ko es varu lepoties ir Latvijas valsts simboli- karogs ģerbonis un himna. Par to es varu būt lepna, jo tie simbolizē latviskumu, kurš manai sirdij ir ļoti tuvs. Krogu var uzskatīt par vienu no senākajiem karogiem pasaulē un tam arī ir skaistas krāsas- sarkanbaltsarkans. Ģerbonis attēlo Latvijas koku- ozolu, karogu, Latvijas novadus. Himnā arī dzied par latvju dēliem un meitām, kuru sastāvdaļa arī esmu es.

Protams, es varu vēl daudz nosaukt lietas, par kurām es varētu lepoties un tās arī ir ļoti svarīgas. Es esmu priecīga un varu būt lepna, ka dzīvoju Latvijā. Man patīk ga
an La
atvijas skaistā daba , gan latviešu tauta, skanīgā valoda un gadalaiki, kuri Latviju ietērpj katrs savā laikā citā tērpā. Es esmu lepna, ka es to visu redzu, jūtu un dzirdu.

Leave a comment