svētais irenejs

Šī darba mērķis ir iepazīt Ludgūnas jeb Svēto Ireneju, iepazīties ar viņa biogrāfiju, apskatīt viņa teoloģijas uzskatus. Par kursa darba pamatu tiek ņemts Kurta Ālanda kompendijs “A history of Christianity” Volume I, jo kursa darba autors šo izdevumu uzskata par samērā plaši izklāstītu Sv. Ireneja dzīves, laikmeta un teoloģijas aprakstu.

Rudens

Rudens ir kā sētnieks, kurš ar savām vēju slotām noslauka pēdējos vasaras krāšņumus, bet septembris ir mēnesis, kad vasara atblāzmojas pēdējos saules staros, pirmajās rudens peļķēs un lietū.
Kāds rūgtums dvēselē, laikam tas ir no rūgtajiem dūmiem, kas nāk no dedzinātajām ugunskuros lapām. Lapas sēro par pēdējiem dzīves mirkļiem. Taču lapas apzinās, ka tās deva cilvēkiem pēdējās atmiņas par silto vasaru, jo daudziem cilvēkiem lapu dzeltena, sarkana nokrāsa asociējas ar svilinošu sauli un sarkanām ogām.

Gribu draudzeties

Zvirbulis plivina savus spārnus. Lēni un izteiksmīgi. Apsēžas koka zarā un raugās debesīs. Zvirbuļiem patīk raudzīties debesīs.

Debesīs ir mākoņi. Tie daudz var iemācīt. Tie ir mans iekšējais spēks – mākoņi. Maigi, spēcīgi un pilni ar nebeidzamu sajūsmu par pasauli.

Eseja par Liliju Dzeni

To, ka L. Dzenei ir būtiski arī ētikas un morāles jautājumi, var saskatīt gan viņas monogrāfijās par aktieriem, gan rezenzijās. Teātrim ir jābūt kā šķīstītavai, kas kopj garu un dvēseli. Iespējams, tāpēc ka tā aktiera dzīves daļa, kas saistīta ar ikdienu, attiecībām ar kolēģiem, ģimeni, neiekļaujas “pareizajos rāmjos”, paliek gandrīz nepieminēta.

Čaks

Šī tēma man ir tuva tādēļ, ka es pats esmu Rīgas, pilsētas bērns, un viss, kas šeit notiek, nav man vienaldzīgs. Tā kā kursa darbs man ir jāraksta latviešu literatūrā, tad, kas likumsakarīgi, jāraksta ir par Aleksandru Čaku, bet lai šim darbam būtu, kāda atšķirība no citiem darbiem par A.Čaku, es nolēmu savā darbā iesaistīt … Read more Čaks