A. Grīna,A. Čaka un K. Skalbes biogrāfija

Aleksandrs Grīns 1895. gada 15. augustā Biržu pagasta „Ziedos” Annas un Jēkaba Grīnu ģimenē piedzima dvīņu puikas — Jēkabs un Mārtiņš. Mārtiņš nodzīvo tikai gadu, tāpēc Jēkaba bērnība ir samērā vientuļa. Ir vecākais brālis Jānis, bet, tā kā gadu starpība ir diezgan liela — pieci gadi, Jēkabs, kas vēlāk kļūst pazīstams kā rakstnieks Aleksandrs Grīns, … Read more A. Grīna,A. Čaka un K. Skalbes biogrāfija

Livonija

Livonijas politiskās struktūras izveide sākās 12. gs. beigās, kad vācu misionāri uzsāka katolicisma sludināšanu Daugavas lībiešu zemēs. Ap 1180. g. kopā ar vācu tirgotājiem no Vācijas ie¬radās Augustīniešu ordeņa mūks Meinhards, kuru 1186. g. Brēmenes arhibīskaps iecēla par jaunizveidotās Ikšķiles bīskapijas pirmo bīskapu. Ikšķiles trešais bīskaps Alberts Bukshovdens 1201. g. savu rezidenci pārcēla uz Rīgu, tādējādi kļūdams par Rīgas bīskapu. Alberts 1207. g. vācu iekarotās zemes nodeva Sv. Romas vācu impērijas ķeizaram un pēc tam saņēma tās atpakaļ jau kā lēni. Līdz ar to Rīgas bīskaps ieguva Vācijas firsta titulu un tiesības piedalīties vācu reihstāga sēdēs. Kopš šī brīža Rīgas bīskaps (vēlāk arhibīskaps) skaitījās arī savas bīskapijas augstākais laicīgais valdnieks.

Darba tirgus pieprasa kvalificētus un izglītotus darbiniekus

Pirms dažiem gadiem tikai retais prata lietot mobilo telefonu un telekarti, bet šodien tā jau ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa. Vai kvalificēti un izglītoti darbinieki arī ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa?
Tiem, kam nav vajadzīgo iemaņu un atbilstošas izglītības, ir daudz grūtāk atrast darbu. Un, tā kā alga ir atkarīga no veiktā darba kvalitātes, tad augstāku atalgojumu saņems tie, kuriem ir labāka izglītība.
Pilnveidojoties tehniskajām iespējām, arvien mazāk paliek tādu darba veidu, kurus var veikt bez speciālas apmācības. Attīstoties valsts ekonomikai, samazinās lauksaimniecībā nodarbināto cilvēku skaits, jo daudz efektīvāk var izmantot tehniku.