Konstitucionālās tiesības, to normas, veidi, īpatnības un avoti

Cilvēku regulators sabiedrībā ir tiesības, to normas(šajā gadījumā konstitucionālās), kas ir cieši saistītas ar šajā sabiedrībā pastāvošajām morāles normām, arī ar attieksmi pret tikumisko un ētisko aspektu. Uz sabiedrisko morāli savu ietekmi atstāj gan pastāvošie sabiedrības dzīves apstākļi, it īpaši ekonomiskie, gan politiskie notikumi, gan dabas katastrofas kā arī masu mediji.

Cilvēku sabiedrībai ir nepieciešamas normas, kas viņus ierobežo, pretējā gadījumā sabiedrībā pastāvētu nedrošība, valdītu nesaimnieciskums, haoss un vardarbība, kas izriet no cilvēku attiecību publiskuma, konfliktu neizbēgamības sadzīvē, cilvēku interešu savtīguma.