aspazija

Aspazijas viduslaiku drāma “Torņa cēlājs” un Raiņa traģēdija “Jāzeps un viņa brāļi” ir daudzslānaini, dziļi un sarežģīti darbi, kuros cieši savijas dzejnieku uzskati par cilvēka peronības izaugsmi, attīstību, nozīmi un vietu sabiedrībā vispār un viņu pašu kā lielu personību un reizē mākslinieku pārdzīvotais, dvēseliski intīmais.
Manuprāt, gan Aspazijas, gan Raiņa cilvēku var interpretēt ļoti dažādi, meklējot atbildi un jautājumu : kas viņš īsti ir ? Es mēģināju palūkoties un Iļģi un Jāzepu kā māksliniekiem, kuros saskatāmi un atpazīstami arī Aspazijas un Raiņa vaibsti.