Autoritārisms un totalitārisms Eiropā 20. un 30. gados

Referātā ietverti totalitārie režīmi Vācijā, Itālijā, Padomju Krievijā, kā arī attiecīgo valstu diktatori un politiskās idejas. Ietverts arī autoritārisms, galvenokārt Latvijā, taču pieminētas arī Lietuva un Igaunija un citas Eiropas valstis, kurās demokrātijas attīstību pārtrauca autoritārie režīmi.

likumiskā mantošana starp. privāto tiesību aspektā

darba gaitā aptvertu mantošanas tiesības kopumā, jo bez tās vispārēja aprakta, mūsu gadījumā- atkārtošanas, nebūs izprotama likumiskā mantošana un jurisdikcija mantošanas lietās, tāpēc, lai nerastos pārpratumu, vispirms sniegšu galveno terminu skaidrojumus un nelielu vēsturisku ieskatu likumiskās mantošanas attīstībā, pēc tam aprakstīšu likumisko mantošanu balstoties uz Latvijas tiesību aktiem un, visbeidzot, salīdzināšu to ar situāciju ārvalstīs.