Mūžīgais dzinējs

Šajā darbā jūs nedaudz iepazīsieties ar mūžīgā dzinēja darbības principiem.
Mūžīgais dzinējs latīniski (perpetuum mobile) ir abstrakts dzinējs, ko vēl mūsdienās zinātnieki mēģina pilnībā pilnveidot, lai tam būtu sekmīga darbība, bet diemžēl nevienam vēl tas nav izdevies.

datu bāzes struktūru definēšana

Praktiskajā darbā ir aprakstīti visi datu bāzes datu tipi, ka arī lauku, saišu un tabulu īpašības un tika doti šo tipu praktiskie piemēri. Darbā dota visa nepieciešama informācija lai izveidotu savu datu bāzi ar pamatelementiem.
Darbā tika lietota Microsoft Access 2000 DBVS. Darba izstrādes gaitā tika izveidota datu bāze un tas viss pēc soļiem tika aprakstīts un paskaidrots ar grafiskiem attēlojumiem.
Praktiskā darba pārskata apjoms: 16. lpp. izklāsta teksta, 15 attēli un literatūras saraksts.