Eiropas Savienības un Latvijas attiecību veidošanās

Pati Eiropas Savienība ir principiāli jauna tipa ekonomiskā savienība. Visa Eiropas Savienība balstās uz trīs pamatmērķiem: 1)brīva preču plūsma; 2)brīva naudas līdzekļu plūsma; 3)brīva darbaspēka plīsma. Aizsāktais ceļš uz Eiropas Savienību nozīmē virzību uz vienotu ekonomisko telpu ar visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Vienota ekonomikas telpa prasa, lai tās dalībvalstu saimnieciskā likumdošana un saimnieciskā vide būtu savienojamas un attīstītos pēc saskaņotiem noteikumiem. Viens no soļiem, kurus varētu spert Eiropas Savienības virzienā, ir iestāšanās Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO). Uzņemšana PTO ievērojami palielinās Latvijas tirdznieciski ekonomisko potenciālu, jo tad uz Latviju attieksies arī tie starpvalstu nolīgumi par tirdzniecību, kurus noslēgušas pārējās PTO dalībvalstis. Pēc šīs iestāšanās varētu aktivizēties arī ārvalstu investīciju ieplūde Latvijas tautsaimniecībā.

Ēģipte

Agrā valsts, senā valsts, vidējā valsts, jaunā valsts, vēlā valsts, grieķu-romiešu periods, pilsētas Ēģiptē, sabiedrības struktūra, valstiskums un valstu tipi senajā Ēģiptē, valdniecība un valdnieks, priesteri un rakstveži, tirdzniecība, priekšstati par pēcnāves likteni, dzīvnieki ēģiptiešu reliģijā, balzamēšana, kapu noslēgšana, pirmaīdas, matemātika, aritmētika, ģeometrija, astonomija,