Pilsonība un pilsonības iegūšana

Pasaulē personām ir 5 personu statusu veidi ,bet Latvijā to ir pat 6 veidi un tie ir pilsonis , ārvalstnieks , apatrīds , dipatrīds ,persona ar speciālo statusu un tieši Latvijā esošais personas statuss – nepilsonis.
Mūsdienās visā pasaulē pilsonība tiek uzskatīta par tiesisku saikni starp personu un valsti.Kā viena no galvenajām pilsonības īpašībām ir tā , ka pilsonībai ir pastāvīguma raksturs.Pilsonība nosaka personas un valsts savstarpējās tiesības un pienākumus.Latvijā pilsonības iegūšanas jumta likums ir Pilsonības likums, kas ir pieņemts 1994.gada 22.jūlijā un ir spēkā no 1994.gada 25. augusta . Latvijas Republikas Pilsonības likumam ir bijuši vairākkārtīgi grozījumi un pēdējie grozījumi ,lai būtu spēkā piedzīvoja pat tautas nobalsošanu (referendumu).

Mārketinga tirgus izpēte

Tirgus ekonomikas apstākļos pieprasījuma/piedāvājuma spēles rezultātā pieaug saražoto preču/pakalpojumu daudzums. Tehnoloģijām attīstoties, palielinās ražošanas apjomi, rodas preču pārpilnība. Uzņēmēja galvenā problēma vairs nav jautājumi ko un kā ražot, bet gan kā realizēt saražoto? Turklāt, pieaugot patērētāju izglītotības līmenim, arvien nozīmīgāks kļūst kvalitātes faktors.
Uzņēmuma veiksme tirgū ir tieši saistīta ar uzņēmēja prasmi un spējām orientēties tirgus situācijā un veikli reaģēt uz tā svārstībām, kā arī jāievēro mārketinga noteikumu – domā par saviem klientiem un tikai pēc tam par sevi kā par uzņēmēju. Tiecoties pēc ekonomiskām sekmēm, jāpatur prātā galvenā doma, ko izsaka lozungs „Klients ir mūsu kungs!”. Patērētāja vēlmes un vajadzības ir visu uzņēmēju darbības izejas punkts. Ja nav klienta, nav iespējams funkcionēt, jo nav eksistences pamata. Palīgs klienta piesaistīšanā un saglabāšanā ir mārketings. Un tieši mārketinga analīze dod iespēju iegūt kvalitatīvu informāciju ar tirgu saistīto problēmu identificēšanai un risināšanai.
Šajā darbā ir aplūkota tikai viena nodaļa no mārketinga analīzes un tā ir tirgus izpētes metode. Sakarā ar kursa darbu izstrādāšanu tiek pieminēts pakalpojumu mārketings.