J.Rainis “Pūt, vējiņi!”

Šī luga ir līdzīga skanīgai dziesmai. Tā līdzinās tautas dziesmai. Iespējams, darbam dots tāds nosaukums, jo tā pamatā ir tautasdziesma. Šo lugu Rainis uzrakstīja, būdams trimdā. Varbūt arī tāpēc lugas pamatā ir ņemta tautas dziesma, jo autors ilgojas pēc dzimtenes. (Latvijai vienīgajai ir tautas dziesmas.)
Autors neprecizē darbības laiku. Notikumi risinās folklorā tēlotajā senajā latviešu sētā, kur skan tautas dziesmas un ir dzīvas vecās ieražas.

Apbrīnas vērtais Senās Ēģiptes kultūrā

Ēģipte ir viena no senākajām civilizācijām Tuvajos Austrumos. Tieši tāpēc apbrīnas vērti ir šīs senās kultūras sasniegumi. Manuprāt, nozīmīgi ir seno ēģiptiešu sasniegumi medicīnā un senākās rakstības izgudrošanā. Dažas lietas no seno ēģiptiešu medicīnas ir atnākušas pat līdz mūsdienām un tāds brīnumains rakstības veids sagādājis daudz grūtību tā atšifrēšanā ilgu laika periodu. Bet tomēr lielākais … Read more Apbrīnas vērtais Senās Ēģiptes kultūrā