Mežģīnes

Viss par un ap mežģīnēm, sākot ar to vēsturi- izcelšanos, izplatības īpatnībām, un pielietojumu, beidzot ar mūsdienu mežģīņu darināšanas tehniku, pielietojumu, tehnoloģijām un popularitāti, atsevišķi apskatot arī mežģīņu ienākšanu un izplatību Latvijā.

Sociālistiskā kustība un 1905. gada revolūcija Latvijā

Latvijā 19.gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā nebija pašvaldības. Zemi pārvaldīja Vidzemes, Kurzemes un Vitebskas gubernatori un vācu muižnieku landtāgi . Kapitālistiskās konkurences apstākļos laukos bija izveidojusies spēcīga latviešu sīkgruntniecība, kas savās saimniecībās nodarbināja ievērojamu skaitu latviešu laukstrādnieku, pilsētās bija stipri audzis latviešu proletāriešu skaits, citiem bija izdevies iekļūt vidusslānī, daži bija ieguvuši ievērojamus kapitālus. Latviešu valoda netika pielaista skolās, tiesās un iestādēs. Rūpniecība Latvijā tolaik strauji auga, lielās fabrikas nodarbināja katra vairākus tūkstošus strādnieku. Viņu vairums bija politiska un sociāla nemiera pilns. Strādnieku sociālais stāvoklis bija kritisks – darba dienas ilgums pārsniedza 11 stundas, izplatīta bija sieviešu pusaudžu un pat mazgadīgo bērnu nodarbināšana rūpniecības uzņēmumos. Arodbiedrību, kas būtu spējušas aizstāvēt strādnieku intereses, nebija, jo administrācija tās aizliedza. Nereti rūpnīcu strādnieki uzsāka streikus, kuros izvirzīja ekonomiska rakstura prasības. Rīgā 1899.g uzņēmumus pārņēma plaši strādnieku nemieri, sāka demolēt rūpnīcas, beigās izcēlās asiņaina sadursme ar žandarmēriju , kurā bojā gāja vairāki desmiti cilvēku. Šo notikumu dēvē par Rīgas dumpi. Spriedze pieauga nacionālajās attiecībās. gan vācieši, gan latvieši cieta no Krievijas valdības mērķtiecīgi piekoptās rusifikācijas politikas. Lielas latviešu sabiedrības daļas acīs nelaimju galvenie vaininieki bija arī vācu baroni, mācītāji u.c. Vācu barons kļuva par nacionālās apspiestības simbolu.

Indigo

Kādus gadus piecus, septiņus atpakaļ vārdu salikumu “Indigo bērns” izrunāja diezgan piesardzīgi. Tas bija laiks, kad cienījamā un visu Mīlētā Aelita Folkmane šos vārdus nesa arvien plašākā sabiedrībā. Parādījās arvien vairāk informācijas masu mēdijos, pirmā lapa internetā, lekciju un semināru vilnis par Indigo bērniem pāršalca visu Latviju. Šodien vārdu salikumiem “Indigo bērns” Latvijā iezīmējas jau pavisam citas vibrācijas ar plašu emociju gammu. Par Indigo bērniem sauc talantīgus, apdāvinātus, unikālus, kā arī nolaidīgus, agresīvus, despotiskus kriminālus un cita veida destruktīvus bērnus.

Grieķu kultūras ietekme uz romiešu kultūru

Antīkās kultūras mantojums, kurā ieveramas ir gan grieķu, gan romiešu kultūra saknes ir viens no grandiozākajiem laika periodiem cilvēces kultūrvēsturiskajā attīstībā. Tas sevī ietver “vēstures periodu, kas aptver gadu tūkstošus – no 6.gs. pr.Kr. līdz 529.g. pēc Kr., kad Romas imperators Justiniāns slēdz pagāniskās filozofiskās skolas. Līdz tam laikam daudzi antīkās domas elementi ir paspējuši iesakņoties jaunajā kristietiskajā kultūrā.”

Teikas

Šajā darbā tiek runāts par to, kas ir teika? Kā tā radusies? un daudz citas problēmas, kas saistītas ar vārdu teikas. Ir izanalizēta teikas vēsture. Ļoti labi iederēsies latviešu valodas stundās kādā eseja vai stāstīšanā.

Heroīns

Heroīna un Opija izcelsmes vesture………………………………………………..3lpp
Heroīns?Kas īsti tas ir?………………………………………………………………….5lpp
Reibums………………………………………………………………………………………6lpp
Atkarība un tas sekas…………………………………………………………………….7lpp
Ārstēšana no opiātu atkarības…………………………………………………………8lpp