Dispersās sistēmas

Dispersās sistēmas iedalījums pēc dispersās fāzes sasmalcinājuma pakāpes

Dispersās sistēmas iedalījums pēc dispersās fāzes sasmalcinājuma pakāpes

Secinājumi un priekšlikumi, kas izriet no SIA “Wirtgen Latvia” 2007. gada bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina datiem.

Secinājumi un priekšlikumi, kas izriet no SIA “Wirtgen Latvia” 2007. gada bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina datiem.
1. Uzņēmums ir rentabls, strāda ar peļņu, pie tam 2007. gada beigās, salīdzinot ar 2007. gada sākumu, tīrā peļņa pieauga divas reizes. Peļņas p

Romas Impērija

Romas vēstures periodi
Par Romas dibināšanas gadu vēlāko paaudžu romieši uzskatīja 753. gadu p.m.ē. un sāka skaitīt laiku „no pilsētas dibināšanas”. Mūsdienu vēsturnieki Senās Romas vēsturi iedalījuši vairākos periodos.
Tā saucamais „valdnieku laikmets”, kad pastāvē