00000

Darbs:
00000
SATURS

IEVADS
1.Uzņēmējdarbības vide
1.1.Uzņēmējdarbības sākšana un uzņēmējdarbības risks
1.2 Uzņēmuma līdzekļi un uzņēmuma finansēšana
1.3.Uzņēmuma dzīves cikls
1.4.Uzņēmuma darbības analīze
2.Uzņēmuma darbības plānošana
2.1.Plānošanas b