Atmiņa

Saturs
Ievads 2
1. Atmiņa 3
2. Atmiņas veidi 4
2.1. Īslaicīgā un ilglaicīgā atmiņa 5
3. Atmiņas mehānismi 6
3.1. Atmiņas noturība 7
3.2. Aizmiršana 7
3.3 Iegaumēšana 7
4. Faktori, kas var pavājināt atmiņu 8
5. Atmiņas uzlabošana 8
5.1.Daži vingrinājumi atmiņ

Lāčplēsis

Baltijas dievi sabrauca Pērkona pilī, kur mūžīgā gaisma un nemitīga priecība valda, klausīties Likteņa tēvu Sapulcē Dievi solījās cīnīties pret ticības nesējiem, sargāt savu tautu un zemi. Sapulcei jau ejot uz beigām Staburadze dieviem nāca klajā ar vēsti, ka esot viņa redz

Lāčplēsis

Baltijas dievi sabrauca Pērkona pilī, kur mūžīgā gaisma un nemitīga priecība valda, klausīties Likteņa tēvu Sapulcē Dievi solījās cīnīties pret ticības nesējiem, sargāt savu tautu un zemi. Sapulcei jau ejot uz beigām Staburadze dieviem nāca klajā ar vēsti, ka esot viņa redz

Termometri

Termometri

Ierīce gaisa, ūdens, augsnes, gāzes, cietvielu u.c vielu temperatūras mērīšanai.
Šķidruma termometrs. Tas ir visizplatītākais termometrs. Tur mēra šķidruma izplešanos (tilpuma maiņu). Temperatūras mērīšanai termometros izmanto šķidruma izplešanos. Šķidrums ie

Termometri

Termometri

Ierīce gaisa, ūdens, augsnes, gāzes, cietvielu u.c vielu temperatūras mērīšanai.
Šķidruma termometrs. Tas ir visizplatītākais termometrs. Tur mēra šķidruma izplešanos (tilpuma maiņu). Temperatūras mērīšanai termometros izmanto šķidruma izplešanos. Šķidrums ie