xcvn

Apraksts:
Optiskie instrumenti. MIKROSKOPS TĀLSKATIS TELESKOPS FOTOAPARāTS KODOSKOPS iss apraksts par katru.

Darbs:
Optiskie instrumenti.

Lai varētu atšķirt aplūkojamā priekšmeta sīkās detaļas, redzes leņķim jābūt pietiekami lielam. Redzes leņķi palielina, novietojot prie

Kukaiņi

Kukaiņi.
Kukaiņi (Insecta) – seškājaini posmkāju dzīvnieki, ar pasaulē vislielako sugu daudzveidību. Ir zināmi vismaz 925000 kukaiņu sugu. Starp tām pazīstamākie ir tauriņi, vaboles, mušas, skudras un bites. Zinātni, kas pēta kukaiņus, sauc par entomoloģiju. Kuk