mūzikas terapija

Mūzikas terapija

SATURS

1. Mūzikas terapijas vēsture…………………………………………………….3-4
2. Mūzikas terapija mūsdienās…………………………………………………4-5
3. Metodes un rezultāti……………………………………………..