diena

Dienas gaita ir beigusies. Pienācis vakars. Pasauli pārņem tumsa.
Debess velve kļūst ļoti tumša. Zvaigznes, mazie debesu spīdekļi zvīgo spoži. Tie veido vienu lielu, skaistu zīmējumu. Šis radošais nakts darbs mani iedvesmo. Tas ir neparasti skaists. Katra zvaigzne spīd citādāk. Vi

Aktīvā tūrisma kultūras fenomena raksturojums un tā izpausmes Latvijā un Norvēģijā.

SATURS
IEVADS ………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1. KAS IR AKTĪVAIS TŪRISMS NORVĒĢIJĀ UN LATVIJĀ? DEFINĪCIJAS PROBLEMĀTIKA………………………………………………………….