krustabas

Godi un tradīcijas ir tautas kultūras sastāvdaļa, ar kuru palīdzību tā nevar pazust citās tautās. Nemirstīgas ir tās tautas, kuras ciena un godā senču tikumus un paražas.
Latviešiem kā senai tautai bija izkopta sava kultūra, ar kuras palīdzību viņus varēja atšķirt no citām t

Pieteikuma pieteikums

(ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums)

SIA Apavu centrs

(raž