alkohola nelabvēlīgā ietekme

Ja par zemes radīšanu saka „sākumā bija tumsa”, tad par atkarības vielu lietošanas attīstību jāsaka „sākumā bija alkohols”. Alkohols ir pazīstams, izgatavots un lietots senāk par citām psihoaktīvām vielām, vismaz tā liecina rakstītā vēsture. Pirmie alkoholiskie dzērieni, iespējams, radās netīšām, sarūgstot augļiem vai ogām. Alu mācēja gatavot jau 5-6 tūkstošus gadu pirms Kristus.

Alkohols kopš tā lietošanas sākuma cilvēcei ir bijis abpusēji griezīgs zobens. No vienas puses, alkohols bija rituālu un svētku sastāvdaļa, kur notika mērena alkohola lietošana, jo to regulēja tradīcijas. No otras puses, vienmēr bija cilvēki, kas to sāka lietot kaitīgos apmēros, nodarot postu sev un apkārtējiem. Šīs sociālās sekas bija cēlonis alkohola lietošanas nosodījumam no garīdznieku, sprediķotāju, ārstu un filozofu puses.

Scroll to Top