bībele

Ievads 3
1. Par Bībeli 4
1.1 Vecā derība 4
1.1.1 Testamenta centrālais tēls 4
1.1.2 Testamenta vēsturiskie notikumi 5
1.2 Jaunā derība 5
1.2.1 Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēliji 6
1.2.2 “Apustuļu darbi” 6
1.2.3 Testamenta centrālie tēli 6
1.3 Jeruzalemes draudze 6
1.4 Pārejas posms no Vecās uz Jauno derību 7
1.5 Austrumu reliģiju ietekmes aspekti 7
1.6 Roma pieņem kristietības mācību 8
1.7 Sešas Dieva derības 8
1.8 Bībeles iespējamie iedalījumi 8
2. Bībeles galvenās atziņas 11
2.1 Par testamenta vēstījumu 11
3. Kas jāievēro, lasot Bībeli 12
3.1 Vēsturiskais faktors 12
3.2 Bībles grāmatu nozīmīguma secība 12
.3.3 Bībeles mācība par vienlīdzību 12
4. Evaņģēliji un Apustuļu darbi 14
5 Pirmā Mozus grāmata 16
6. Ernsts Gliks 18
7. Vai Dievs pastāv? 19
8. Latvijas Bībeles biedrība 20
Pielikums 21