Dzīvā daba. Sīpolu diedzēšana.

Tēma
Dzīvā daba. Sīpolu diedzēšana.

Mērķis/Mācību uzdevumi
• Veidot izpratni, ka visu pārmaiņu, kas notiek telpā un laikā, pamatā ir likumsakarības.
• Veidot speciālas (pētnieciskas u.c.) prasmes un iemaņas dabas izzināšanā (novērošanas, mērīšanas un salīdzināšanas prasmes).
• Rēķināt teksta uzdevumus ar saskaitīšanu, atņemšanu un reizināšanu, izmantojot pašu mērījumos iegūtos skaitļus.
• Veidot ritma izjūtu.

Darba forma
Patstāvīgais praktiskais/laboratorijas darbs grupās pa četri vai pieci.

Materiāli un darba rīki
Sīpolu paraugi (katrai grupai četri dažādi), lineāls, pildspalva, lupatiņa, darba lapas.

Kopīgais darba apraksts
• Astoņas dienas pirms nodarbības skolotājs katrai grupai ieliek diedzēšanai glāzē vienu sīpolu, tā, lai labi var redzēt sakņu veidošanos. Tad ik pēc divām dienām diedzēšanai ieliek pa vienam sīpolam un klāt pieraksta datumu vai dienas nosaukumu.
• “Iepriekšējās nodarbībās esam noskaidrojuši, ka dabā visas lietas ātrāk vai lēnāk mainās. Šajā nodarbībā mēģināsim noskaidrot, kādā veidā dabā notiek pārmaiņas.”
• Skolēnus sadala grupās pa četri ar ritma rotaļas palīdzību (skat. zemāk).
• Grupas uzdevums:
1) Noskaidrot no kādām daļām sastāv sīpols;
2) Mērīt sīpolu saknes, lokus un pētīt sīpola pārmaiņas vairāku dienu augšanas procesā (katrai grupai ir 4 dažādi diedzēti sīpoli; skolēni mēra sīpola sakņu un loku garumus un rezultātus pieraksta darba lapās);
3) Rēķināt teksta uzdevumus, lai noskaidrotu, par cik mm izaudzis sīpols;
4) Analizēt pārmaiņas, kas notikušas ar sīpolu, apkopot secinājumus un iepazīstināt citas grupas ar tiem.

Ieteikumi skolotājam
• Lai pētījumi un secinājumi būtu plašāki un interesantāki, ieteicams sīpolu diedzēšanai izvēlēties dažāda apgaismojuma vietas klasē.
• Kartīšu komplektus (ziedu formā) ritma rotaļai var veidot uz krāsainiem papīriem, lai ir iespēja kontrolēt, vai skolēni pareizi sadzirdējuši ritmu. Rotaļu var sarežģīt, kartītes veidojot uz vienkrāsaina papīra, saglabājot tikai dažādo ritmu. To ieteicams darīt, ja šo rotaļu tajā pašā klasē izmantos skolēnu sadalīšanai grupās arī citās stundās.
• Solu izvietojumumam telpā jābūt piemērotam grupu darbam.

Ritma rotaļa
Skolotājs sagatavo tik ritma kartīšu komplektus (ziedu formā), cik grupās vēlas sadalīt skolēnus. Katrs skolēns izvēlas vienu ritma kartīti. Kad visas kartītes ir izdalītas, skolotājs lūdz kādu skolēnu izplaukšķināt ritmu uz viņa kartītes. Pārējie skolēni seko līdzi un tie, kuriem ir tāda paša ritma kartītes, veido vienu grupu. Tā turpina tālāk līdz grupas izveidotas.

GRUPAS DARBA UZDEVUMU APRAKSTS

1. Uzdevums.
Apskatiet sīpolu paraugus. Pievērsiet uzmanību sīpola sastāvdaļām. Pirmajā darba lapā pierakstiet katras sīpola sastāvdaļas nosaukumu un vietu klasē, kur atradās paraugi.

2. Uzdevums.
Katram sīpola paraugam izmēriet sakņu un loku garumu milimetros. Pierakstiet mērījumus otrajā darba lapā.

3. Uzdevums.
Ierakstiet teksa uzdevumā trešajā darba lapā attiecīgos mērījumus un atrisiniet uzdevumu.

4. Uzdevums.
Pārrunājiet grupā, kādas izmaiņas ir notikušas ar sīpolu. Apspriediet, kāpēc tās notikušas. Savu secinājumus pierakstiet ceturtajā darba lapā.

5.Uzdevums.
Uzrakstiet grupas dalībnieku vārdus alfabēta secībā uz ceturtās darba lapas. Tas skolēns, kura vārds ir pirmais, iepazīstinās citas grupas ar iegūtajiem mērījumiem (skatieties otro darba lapu) un secinājumiem (skatieties cetuto darba lapu).

PIRMĀ DARBA LAPA

KURĀ VIETĀ KLASĒ AUGA SĪPOLA PARAUGI?

PIERAKSTIET SĪPOLA SASTĀVDAĻAS!

OTRĀ DARBA LAPA

PIERAKSTIET MĒRĪJUMUS!

Saknes (mm) Loki (mm)
Otrajā dienā

Ceturtajā dienā

Sestajā dienā

Astotajā dienā

Desmitajā dienā

TREŠĀ DARBA LAPA

RISINIET TEKSTA UZDEVUMU!

Otrajā dienā sīpola saknes ir (mm). Sestajā dienā sīpola saknes ir

(mm). Par cik mm sīpola saknes ir izaugušas četru dienu laikā?

CETURTĀ DARBA LAPA

KĀDAS IZMAIŅAS NOTIKUŠAS AR SĪPOLU?

KĀPĒC ŠĪS IZMAIŅAS NOTIKUŠAS?

PIERAKSTIET GRUPAS DALĪBNIEKU VĀRDUS ALFABĒTA SECĪBĀ!

Scroll to Top