ēģiptes piramīdas un faraoni

1. Ievads 1.lpp
2. Ēģiptes piramīdu noslēpumi 2-3.lpp
3. Kas ir faraons 3.lpp
4. kapenes 3.lpp
5. Senās Ēģiptes kultūra 4.lpp
6. Amona templis Karnakā 5-6.lpp
7. Džosers 7.lpp
8. Džosera piramīda 7.lpp
9. Heopsa piramīda 8.lpp
10. Hefrēna piramīda 8.lpp
11. Lielā sfinksa 9.lpp
12. Ramzess II 10.lpp
13. Ramzesa II templis Abusimbelā 10-11.lpp
14. Tutanhamons 11.lpp
15. Secinājumi 12.lpp
16. Izmantota literatūra 13.lpp
17. Pielikums 14-15.lpp

Scroll to Top