ko vara spēj un nespēj ietekmēt cilvēkā?

Ko vara spēj un nespēj ietekmēt cilvēkā?

Bieži vien ikdienā sastopos ar rīcību un notikumiem, kuri atspoguļojās arī Romas Impērijas valdīšanas laikā. Vislabākais piemērs būtu tāds, ka vara pārņem cilvēka tīrākās un labākās domas un pārvērš tās par savtīgiem mērķiem, kuru īstenošanai nereti izmanto nevainīgas personas uzspiežot tām savu varu un gribu.

Pētot un lasot dažādus materiālus par Seno Romu, esmu saskārusies ar tirānisku uzvedību, kuras izpausmē tiek pakļauta tauta un tiek izdoti dažādi pārspīlēti un reizēm pat neizpildāmi likumi, izsniegtas pā

ā
ārspīlētas pavēles. Ar šādu līdzīgu parādību varam saskarties arī mūsdienu politiskajā likumdošanā. Tie bieži vien izdomā likumus, kas tiem ir izdevīgi, lai apietu politisko sistēmu. Tiek izdoti likumi, kurus reizēm šķiet tik nereāli izpildīt un ievērot. Līdz ar to, šie likumi ierobežo tautu ar katru nākamo likumu ar vien vairāk. Tā vien šķiet, ka tautai drīz vairs vispār nebūs tiesību un teikšanas – visu noteiks augstāk stāvošie.

Es uzskatu, ka tautai ir ļoti jāseko līdzi, kā rokās tiek nodota vara. Ja vara bū
ū
ūtu manās rokās, tad es censtos nepakļauties tās spēkam un domāt objektīvi, tautai par labu.