Napoleons Bonaparts

Napoleons Bonaparts (1769-1821). Napoleons bija īsa auguma, nepacietīgs, satrauksts, godkārīgs, intaliģents,viņš mīlēja dzert kafiju un pīpēt tabaku. Viņš bija otrais dēls Korsikas advokātu ģimenē. Zēnam ļoti labi padevās matemātika un dabaszinātne. Pabeidzot skolu 1889. gadā Napoleons tiek uzņemts karaskolā Parīzē. Dažus gadus vēlāk kad Napoleonam ir divdesmit gadi viņs kļūst par revolūcijas piekritēju. Vēlāk kļūst par Francijas karaspēka vadoni. Napaleons tuvinājās karavīriem censdamies atcerēties viņu vārdus un runāties ar viņiem. Viņam bija pārsteidzoša atmiņa un viņš bija karavadoņa ģēnijs. Savus pirmos panākumus ie

e
eguvs komandējot franču armijas pulku kur uzbruka angļi no jūras puses. Šajos daudzajos karagājienos Bonaparts guva daudz uzvaru, bet arī daudz sakāvju. Atgriežoties viņš no viena karagājiena viņu sagaidīja kā varoni, jo viņš biaj noslēdzis mieru ar Austriju. Pēc karagājiena uz Krieviju Napoleons domāja, ka vajag saņemt varu savās rokās. Sākoties Francijā apvērsumam jau Napoleons kļūst par konsulu. Vēlāk tauta viņu iecel par konsulu uz mūžu. Nākot Napoleonam pie varas viņa vara pieauga. 1804. gadā Napoleons pats sevi pasludina par Francijas im
m
mperatoru. Tad Franciju pārvaldīja nabadzīgs advokātu dēls no Korsikas. Napoleona laikā attīstījās rūpniecība un sakārto nodokļu sistēmu. Izveido vairākus kodeksus (kriminālkodeksu un civilkodeksu) un liek pamatus tagadējiem Eiropas kodeksiem. Izveido Francijas banku un nomaina valūtu. Pārmaina izglītību izveido 4 pakāpju skolu. Ve
e
eicina lauksaimniecības attīstību un iekšējo tirgus attīstību.

Manuprāt Napoleons Bonaparts bija veiksmīgs Francijas vaditājs un imperators, jo daudz kas mainījās vina laikā uz labo pusi kas arī pastāv mūsdienās. Es uzskatu ka Napoleons bija arī ļoti draudzīgs un centās ar daudziem uzturēt draudzīgus sakarus, jo to var spriest pēc tā kā viņš izturējās pret saviem karavīriem. Varbūt arī tās dažas reizes kad Napoleons tika sakuts kaujās un zaudēja, bet tomēr viņs parādija vislabākos rezultātus un daudzko arī atguva tāpēc man liekas ka tās dažas zaudes Francijas valstij par lielu zaudējumu uzskatīt nevar.

Leave a Comment