Neirolingvistiskā programmēšana

NLP saīsinājums no neirolingvistiskā programmēšana – zinātne un māksla par cilvēka personīgo meistarību. NLP ir paņēmienu, stratēģiju un tehniku sistēma, kas ļauj izmantot cilvēka prāta iespējas. Vārds „neiro” norāda, ka jāsaprot mūsu nervu sistēmasas darbība, to spēja informāciju uztvert, saglabāt un izmantot, „lingvistiskā” – norāda uz valodas ietekmi cilvēka runāšanas un domāšanas procesā, „programmēšana” – norāda uz precīzu soļu izpildi noteiktā secībā, lai iegūtu vēlamo rezultātu.
NLP ļauj sasniegt tos mērķus, pēc kuriem mēs tiecamies. Apgūstot NLP var precīzi formulēt savus mērķus. Tos formulējot, mēs zinām ko mēs vēlamies un zinām kas jādara, lai sasniegtu, kā arī atrastu labāku pieeju mērķu sasniegšanai. Šī zinātne jums sniedz arī daudzas citas iespējas: mainīt savu uzvedību tā kā velaties, spēju runāt, pārliecināt citus cilvēkus, radīt sev vēlamu gaisotni, redzēt situācijas vispusīgi, pamanīt lietas ko citi nepamana un vēl daudzas citas lietas, ar kurām saskaramies ikdienā.
Ar NLP var nodarboties jebkurš cilvēks, ja ir vēlēšanās, jo tā ir jekuram cilvēkam noderīga. Apgūstot NLP mēs arī iepazīstam apkārtējo pasauli kā arī sevi pašu.
Manuprāt šī zinātne pilnveido un attīsta cilvēka spējas un palīdz cilvēkiem kļūt laimīgiem, jo spēj daļēji vai pilnīgi kontrolēt situācijas un emocijas, kas ir galvenās lietas cilvēka dzīve un tādēļ palīdz būt veiksmīgiem visās dzīves jomās.
Mani sajūsmināja daudzās iespējas ko sniedz šī zinātne. Piemēram, spēja novērst sliktu dūšu, braucot autobusā, spēja atdarināt izcilību, izzināt sarunu biedra domāšanas taktiku un citas lietas. Nekad nebiju domājis, ka to cilvēks var panākt prātā veicot noteiktas darbības. Ir lietas kuras es jau izmantoju dzīvē tikai to neapzinos. Piemēram, runājot ar kādu cilvēku es noskaidroju viņa vērtības, atskaites punktus un pielāgojoties tiem rodas labs kontakts un attiecības. Tādējādi ir viegli strādāt, jo nerodas konflikti, kā arī ir vieglāk izteikt savu viedokli, jo esi uzklausījis otra viedokli.
Dažkārt man ir arī grūti formulēt savus mērķus. Bet izveidojot pašanalīzi pie tā ir vieglāk nokļūt. Piemēram, sarežģīti izlemt kādā skolā mācīties un par ko. Vai arī rast iedvesmu kādai darbībai. To noskaidrot ir daudz vienkāršāk zinot to, kas tev patīk, ko tu spēj, zinot savu vērtību sistēmu. Veicot šādu analīzi ir tas pats, kas būt pašam sev par psihologu, risinot lietas kuras atstās iespaidu uz nākotni.
Viens no NLP pamatpieņēmumiem ir: „Apziņa un ķermenis ir vienotas sistēmas sastāvdaļas. Pozas ietekmē domāšanu un domāšana ietekmē pozas.” No šī pieņēmuma esmu pētījis domu izpausmi kustībās. Es pārsteigts par to precizitāti! Ķermenis tik daudz var pateikt par cilvēka domu gaitu, emocijām un attieksmi. Varu nešaubīties, ka arī poza ietekmē domāšanu.
Vēl viens pamatpieņēmums: „Es varu visu, ko patiesi vēlos.” Šo pieņēmumu esmu pārbaudījis dzīvē vairākkārt. Reiz man piedāvāja pašam izveidot bruņu kreklu. Tas mani tā ieinteresēja, ka tūlīt ķēros klāt un taisīju kamēr bija gatavs. Cilēki, kuri redzējuši rezultātu, bija izbrīnīti par manu pacietību un degsmi izdarīt līdz galam. Iemācījos arī braukt ar vienriteni. Un, secinot kādēļ es to daru, atklājās viens princips – darīt lietas, kuras nav zināmas cilvēkiem, starp kuriem dzīvoju. Tātad arī iepazinu sevi.

Scroll to Top