Starptautiskās jūras tiesības

Starptautiskās tiesības un attiecības, starptautisko tiesību veidi, dažāda veidu robežas, vēsture, Rodas kodekss, Mare clausum Mare liberium, jūras teritorija, iekšējie ūdeņi, osta, Teritoriālā jūra un pieguļošā zona, Teriotoriālās jūras statuss, valsts suverinitāte, Kontinentālais šelfs, Starptautisko organizāciju darbība, Ekskluzīvā ekonomiskā zona, Zemūdens kabeļu un cauruļvadu likšana, Piesārņojuma kontrole, atklātā jūra, Jūras tiesību avoti un normas, .

Komandu stafete

Komandu stafete

Stafetei jānotiek sporta zālē vai kādā citā laukumā, kur ir pieejams basketbola grozs un kur var izkārtot atbilstošo aprīkojumu.

Nepieciešamais aprīkojums:
 1 basketbola grozs
 10 barjeras
 2 līdzsvara soli
 2 basketbola bumbas
 8 konusi
 4 vingrošanas paklāji

Visu šo aprīkojumu izkārto kā parādīts shēmā.

Komandas.
Visi dalībnieki, vēlams pāra skaita, lai katrā komandā būtu vienāds spēlētāju skaits (pretējā gadījumā kāds dalībnieks no komandas, kurā ir mazāks spēlētāju skaits, veic stafeti 2 reizes), sadalās divās komandās.

Futbols

Par futbola „tēviem” vienprātīgi uzskata angļus, kuri pirmie izstrādāja noteikumus šai kolektīvajai bumbas spēlei. Futbols mūsdienās ir visvairāk spēlētā un arī skatītā spēle pasaulē. Tomēr attiecībā uz to, kur futbolu sākuši spēlēt vispirms, viedokļi dalās: tādu bumbas spēļu, kas līdzinājās mūsdienu futbolam, bija daudz.
Cita starpā, visvairāk kopīga futbolam noteikti ir ar florenciešu futbolu, pirmo bumbas spēli, kurai jau no 15. gadsimta vidus bija diezgan stabili noteikumi un spēles organizācija.
Ikviena komanda sastāvēja no 25 spēlētājiem, kuri uz plašā spēles laukuma tika izvietoti iepriekš noteiktā kārtībā: 15 spēlētāji pirmajā rindā, 3 otrajā, 4 trešajā un 3 aizmugurējā. Tātad pirmā spēles pamata sistēma bijusi „3 – 4 – 3 – 15”. Florenciešu futbolu spēlēja līdz 1750. gadam, un tas vienādiņ izcēlās ar asām un nesaudzīgām cīņām spēles laukumā.

9.klases sporta ieskaite. Stafete

IEVADS
Mūsdienās liela sabiedrības daļai rūp sava veselība. Kā vienu no tās stiprināšanās veidiem var minēt nodarbošanos ar sportu. Kā vienu no šādiem interesantiem sporta veidiem varu minēt stafeti – vairāku secīgu vingrinājumu kompleksu, ko var izpildīt, kā atsevišķi, tā arī pa komandām, kur katrs komandas dalībnieks veic vienu konkrētu stafetes posmu. Salīdzinot ar pārējiem sporta veidiem stafetes ir universālas, tādēļ, ka tajās var iekļaut dažādus vingrinājumus.

Esejas un domraksti

Senajā Romā un Senajā Grieķijā atvadas no aizsaulē aizgājušiem cilvēkiem bija ļoti līdzīgas.Gan Romā,gan Grieķijā mirušos vai nu guldīja zemē,vai sadedzināja ugunskurā.Tāpat mirušajam līdzi uz aizsauli deva priekšmetus,rotaslietas,ieročus.
Senajā Romā atvadas ilga 3-7 dienas.Bēres varēja būt klusas,vienkāršas,kā arī greznas, dārgas, bagātas. Par nāvi un bēru dienu paziņoja publiski.Cilvēkus,kuriem nebija naudas,nabagos bērēja bez jebkādas ceremonijas pirmajā naktī pēc nāves iestāšanās.Līdz III gs.p.m.ē. līķis bija jāiznes no mājām vēl pirms saules lēkta.Ja ģimenei nebija līdzekļu,lai nopirktu kapa vietu,līķi vienkārši iemeta kopējā bedrē un sadedzināja ugunskurā kopā ar citiem.

NAUDA UN LATVIJAS BANKA, NAUDAS ATTĪSTĪBA

NAUDA UN LATVIJAS BANKA 3
NAUDAS ATTĪSTĪBA NO SENATNES LĪDZ MŪSDIENĀM. 3
NAUDAS VEIDI GADSIMTU GAITĀ LATVIJĀ. 4
Lats – Latvijas nacionālā valūta. 5
LATVIJAS BANKAS NOZĪME LATA NODROŠINĀŠANĀ. 6
Naudas funkcijas un īpašības. 6
NAUDAS VĒRTĪBA 7
NAUDAS CIRKULĀCIJA 8
NAUDAS MAIŅA 9
BANKAS 10
BANKU PAKALPOJUMI 10
BANKNOTES 12
KREDĪTKARTES 12
ATLAIŽU KARTES 13
VALŪTA 13
VALŪTAS SPEKULACIJA 14