Reliģijas ietekme uz kultūrprocesiem viduslaikos

Reliģijas ietekme uz kultūrprocesiem viduslaikos.

Reliģija sekmēja kultūras attīstību viduslaikos. Kaut arī baznīca nevēlējās, lai visi cilvēki būtu pārlieku gudri un sāktu apšaubīt baznīcas teikto, tādējādi graujot tās autoritāti, tomēr baznīca sekmēja vairāku jomu attīstību un pilnveidošanos.
Ja nebūtu reliģijas ietekmes mēs būtu liegti daudz kam skaistam. Baznīca sekmēja fascinējošas mūzikas un mūzikas instrumentu attīstību. Hierarhiskā sabiedrības iekārta, kas bija radusies viduslaikos, sekmēja kātu kultūru attīstību, kas tikai bagātināja kultūru. Pateicoties baznīcas ietekmei tika uzceltas arī krāšņas celtnes, kuras vēl joprojām krāšņuma ziņā pārspēj mūsdienu celtnes.
Baznīca sekmēja viena no izcilākajiem mūzikas instrumentiem attīstību. Nevienu baznīcu , katedrāli nevar iedomāties bez ērģelēm. Tās viduslaikos bija dažādas, tomēr to dobjā skaņa visur bija apmēram vienāda, un tāda tā ir saglabājusies līdz pat mūsdienām. Ērģeles parasti tika rotātas ar dārgiem metāliem un atradās goda vietā. Šim mūzikas instrumentam tika uzrakstītas vairākas mesas.
Reliģijas ietekmē radās hierarhiska sabiedrība. Tomēr, tam bija plusi, jo katras kārtas pārstāvjiem radās savas tradīcijas, kultūra, tas tikai sekmēja kultūras attīstību. Ņemsim par piemēru bruņiniekus, to dzejas valoda bija tīra un smalka, vislielākos panākumus tie sasniedza lirikā un romantikā. Protams, nevar nepieminēt arī trubadūrus, kuri dziedāja par mīlestību, varonību, tikumību. Tieši kārtas sekmēja literatūras attīstību, pilnveidošanos, tā kļuva plašāka, kā arī instrumentālās mūzikas attīstību.
Viduslaikos tika uzceltas daudzas katedrāles, kuras ar savu skaistumu, izmēriem fascinē cilvēkus vēl mūsdienās. Piemēram, tajā vietā kur kādreiz atradās Jupitera templis, vēlāk bazilika, tika uzcelta katedrāle, kurai bija lemts kļūt ne tikai par vienu no lielākajiem, bet arī slavenākajiem kristiešu dievnamiem. Vēl mūsdienās baroka un klasicisma pilsētā piecjomu Parīzes Dievmātes katedrāle dominē pār citām celtnēm. Pēc plāna šī katedrāle ir milzīga apjoma bazilika ar kori prezbitēziju, galerijām un divām kora apejām. Šīs brīnišķās celtnes attīstību sekmēja un atbalstīja baznīca, ja baznīca nebūtu izdomājusi, atbalstījusi šo projektu, mūsu acīm tiktu liegta šī satriecošā celtne.
Es esmu pārliecināta, ka reliģija sekmēja kultūrprocesus viduslaikos. Tās ietekmē notika daudz vairāk laba nekā slikta. Viss skaistais, kas tika radīts vienkārši apbur. Katram mīnusam ir savs pluss, to pierāda arī viduslaiku reliģijas ietekme. To laiku sabiedrība, kurai nebija tas vieglākais liktenis, tomēr caur rūpēm un pūlēm atstāja mums mantojumā satriecošus mākslas darbus, literatūru paražas utt. Tagad mēs ar prieku varam tajā visā nolūkoties un priecāties! Tas bija to vērts!