Arhitektūra Senajā Grieķijā un Senajā Romā

Senās Romas un Grieķijas kultūra daudzējādā ziņā ir ietekmējusi cilvēces turpmāko domu, mākslas izteiksmi un formu. Tā, piemēram, Romas arhitektoniskā formas vēl šodien atpazīstamas daudzu reprezentablu ēku plānojumā. Arhitektūrai bija nozīmīga un noteikta vieta antīkajā kultūrā.
Darbā raksturota Senās Romas un Senās Grieķijas arhitektūras formas, pilsētu un mājokļu plānojuma iezīmes, ka arī jaunievedumi arhitektūrā.
Izmantotas dažādas grāmatas – gan mācību, gan tādas, kas apskata tieši konkrēto valsti, gan par pasaules civilizācijām.