Motivācija un motivēšana

Ievads Šodien gandrīz ikviena cilvēka vārdu krājumā citu skanīgu un modernu vārdu vidū ir atrodams vārds ”menedžeris ” un ”menedžments”. Vai mēs pilnībā apzināmies šo vārdu jēgu un nozīmi? Vai mēs varam nekavējoties atbildēt uz jautājumu – kas ir menedžments? Zem šī vārda slēpjas milzum daudz teoriju, informācija, zināšanu, prakses, strīdu, atziņu un vēl daudz kas, taču, vienalga, konkrētu, skaidru un izsmeļoši viennozīmīgu atbildi vēl neviens nav atradis. Pilnīgi skaidrs, ka menedžments pašlaik ir viens no visaktuālākajiem jautājumiem, ko neatlaidīgi pēta un analizē teorētiķi un praktiķi visā pasaulē. Un ne velti – no tā, kā un cik gudri tiks vadītas organizācijas, kompānijas, uzņēmumi šajā konkurējošajā vidē, un no tā, cik vadītāji spēs apzināties sevi un savus darbiniekus, būs atkarīga izvirzīto mērķu sasniegšana, un tātad, izdzīvošana. Menedžments sevī ietver milzum daudz funkciju, taču tās var sadalīt piecās galvenajās – plānošana, organizēšana, koordinēšana, motivēšana, kontrole. Vai kāds no šiem vadības pamatuzdevumiem ir svarīgāks nekā cits? Nākas secināt, ka nevienu funkciju nevar nostādīt augstāk par pārējām, tātad – katram uzdevumam ir sava, būtiska loma. Jāņem vērā arī tas, ka visas menedžmenta funkcijas vēlamo efektu nesasniegs, ja tās nedarbosies vienoti, mijiedarbojoties citai ar citu. Tā, piemēram, vadītājs var lieliski veikt plānošanu, organizēšanu un kontroli, taču nav pietiekoši padomājis par koordinēšanu un motivāciju. Šādā gadījumā gaidītais rezultāts var arī izpalikt. Tātad – plānojot un organizējot, nepieciešams arī motivēt darbiniekus darboties tā, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus. Kas tad ir motivācija? Lai to pētītu sīkāk, vispirms jāsaprot šī vārda jēga un nozīme, jo arī tam ir daudz un dažādi skaidrojumi un definīcijas. Cilvēku dzīves ir vērstas uz to, lai apmierinātu noteiktas vajadzības. Un lai motivētu darbiniekus sniegt nedaudz vairāk, vadītājam jācenšas radīt tādus darba apstākļus, kas nodrošina pēc iespējas vairāk apmierināt maksimāli vairāk personīgo vajadzību. Tieši šo jautājumu šoreiz pētīšu sīkāk, analizēšu motivācijas nozīmi un lomu uzņēmumā gan teorētiskā aspektā, gan arī ar piemēriem un secinājumiem no pieredzes konkrētā uzņēmumā.