Nepieciešams: Chemical Engineer, būvinženieris, pavāri, viesmīļi, apsardze, strādnieki, metinātāji, galdnieki, šoferi, Amerikā (ASV)

Es esmu uzņēmējs Dzīve Kalifornijā ASV. Es esmu viesnīcu vadītājs, un es esmu saskaras dažas enerģijas problēma manā viesnīcā. Man vajag Chemical Engineer, lai palīdzētu man izveidot biogāzes elektrostaciju manā viesnīcā. Es parūpēsies par Jūsu dokumentu nākt uz Ameriku, m

Tautas mūzika Āfrikā

Untitled Tautas mūzika Āfrikā. Āfrika ir plašs kontinents, un tās reģioniem , un tautām ir atšķirīgas mūzikas tradīcijas. Ziemeļāfrikas mūzikai lielākā daļa ir cita vēsture no Subsahāras

Klasicisms

Untitled Klasicisms Klasicisms ir mākslas stils, lit. un arhitektūrā pastāv jau 17.gs, bet mūzikā attīstās no 1750. - 1820. gadam. Klasicisma mākslas stils atspoguļo apgaismības laikmeta jaunās idejas: 1.ticīb

Mērnieku laiki

Annuža Lapenieku Ārējais izskats un vecums. Annužas izskats jaunībā. „Ak tad šī ir tā skaistā Lapenieku Annuža! Vēl tagad salīdzina iznesīgs un cēlas meitas ar viņu.” Annužas izskats vecumdienās „Turpretī (Anniņas) biedrene (Annuža), kura stāvēja mūža otrā galā,

Leons Batista Alberti

Untitled Leons Batista Alberti (1404. - 1472.g.) Leons Batista Alberti audzis dižciltīgas un garīgi brīvas ģimenes atmosfērā. Beidzis humānista Barnicas pansionātu Padujā, vēlāk studē Boloņas universitātē. Alberti iegū

Stratēģijas novertēšana

Mēs zinām, ka uzņēmējdarbības pamatā, lai to varētu uzsākt, ir jābūt idejai, kura tālāk pārveidojas organizācijas vīzijā, misijā un mērķos un to visu saucam par organizācijas stratēģiju. Stratēģiju var iedalīt 3 formulējumos. Stratēģija ir tā ar kuras palīdzību organi

Latvijas celotaji

Latvijas ceļotāji (ārzemēs) 4 Latvijas ceļotāji (ārzemēs) 2007 Robežšķērsojumu skaits, tūkst.3376 Kopējie izdevumi ārzem