krīzes situācija

KAS DOD DROŠĪBU KRĪZES SITUĀCIJĀ

KAS DOD DROŠĪBU KRĪZES SITUĀCIJĀ?

Ir četri (4) pamatoti punkti, kas ievērojami palīdzēs krīzes satricinātajam cilvēkam iegūt drošības izjūtu:

I Apziņa, ka arī citiem cilvēkiem ir līdzīgi pārdzīvojumi.

II Apkārtējo cilvēku atbalsts.

III Kopības izjūta ar citiem.

IV Attieksme, kas veicina cietušā pašcieņu.

Cilvēkam krīzes situācijā, neatkarīgi no tās cēloņa un iemesla, radīsies neveselīgasizturēšanās reakcijas:

Aizsardzības mehānismi.

Attaisnošanās.

Noliedzoša attieksme.

Situācijas un faktu neievērošana.

Ārēji cilvēks meklē atrisinājumu vai nu ar pozitīviem vai ari kaitīgiem paņēmieniem:

Ģimenes locekļi un (vai) tuvi draugi.

Bībele.

Draudze.

Grāmatas un televizors.

Atbalsta grupa.

Atvaļinājums (nekad nevajadzētu doties atvaļinājumā tū

ū
ūlīt pēc dzīvesdrauga, māsas vai brāļa nāves).

Medikamenti, narkotikas un (vai) alkohols.

Kāpēc šie paņēmieni ne vienmēr palīdz? Tāpēc, ka:

Problēma var būt pārāk nomācoša.

Problēma var būt ļoti nopietna un dziļa.

Problēma var rasties tādā laikā, kad cilvēks ir ļoti viegli ievainojams.

Problēma var rasties tad, kad cilvēka spējas tikt galā ar krīzi kaut kādu iemeslu dēļ ir ierobežotas.

5. Problēma var rasties vienkārši tāpēc, ka cilvēks ir nesa­gatavots, un notiekošais viņam ir kaut kas pavisam jauns.

Leave a comment