Pievienotās vērtības nodokļa noteikšanas nianses Latvijā un Eiropas Savienībā

Latvijā pievienotās vērtības nodoklis veido noteiktu sistēmu ar noteikumiem un prasībām šī nodokļa piemērošanā. Katram uzņēmumam, kurš darbojas Latvijas Republikas teritorijā, ir jārēķinās ar valsts prasībām attiecībā uz PVN iekasēšanu. Latvijā pastāv problēma – mazajiem uzņēmējiem nodokļu slogs ir par lielu. Daudzi uzņēmumi, lai varētu attīstīties un pastāvēt, pārkāpj likumdošanu, nenomaksājot visus nodokļus, neveicot savstarpējos darījumus saskaņā ar PVN administrēšanas prasībām.

Nodokļu ietekme uz ekonomisko attīstību Latvijas Republikā

Nodokļu sistēmu Latvijā lielā mērā ietekmē valsts ekonomisko attīstību.Uzņēmējiem Latvijā ir jārēķinās ar ļoti lieliem sociālās apdrošināšanas nodokļiem.Šobrīd likumdevējs pieļauj, ka pastāvīgi tiek mainītas normas, kas reglamentē nodokļus, kā arī to, ka šīs normas tulko ar instrukciju, norādījumu, skaidrojumu, vēstuļu palīdzību, kas ir nepieļaujami no uzņēmējdarbības viedokļa.