xcvn

Apraksts:
Optiskie instrumenti. MIKROSKOPS TĀLSKATIS TELESKOPS FOTOAPARāTS KODOSKOPS iss apraksts par katru.

Darbs:
Optiskie instrumenti.

Lai varētu atšķirt aplūkojamā priekšmeta sīkās detaļas, redzes leņķim jābūt pietiekami lielam. Redzes leņķi palielina, novietojot prie