ARHIMEDS

Saturs Titullapa....................................................................................1.lpp Saturs.........................................................................................2.lpp Ievads ………………………………………………………...3.lpp 1. Arhim

Kodoltehnoloģijas

2. Atomenerģētikas vēsturiskā attīstība pasaulē 2.1. Kodolenerģētikas attīstība vēsture 2.1.1. Pirmie eksperimenti kodolfizikā. Vēsturiski pirmie eksperimenti kodolfizikā tika veikti ar urāna izotopu 92U235 1930. gadā Vācijā. Tos veica radioķīmiķis Hāns (Otto Hahn) un ķī

Kodolfizikas pamati

1. ATOMENERĢĒTIKAS FIZIKĀLIE PAMATI 1.1. Atoma planetārais modelis Deviņpadsmitajā gadsimtā zinātnieki uzskatīja, ka atomi ir nedalāmi un, ka tiem nav iekšējās struktūras. Pirmās idejas par atoma struktūru 1898. gadā izteica Tomsons (Joseph John Thomson). Pēc viņa uzskatiem j

Termometri

Termometri Ierīce gaisa, ūdens, augsnes, gāzes, cietvielu u.c vielu temperatūras mērīšanai. Šķidruma termometrs. Tas ir visizplatītākais termometrs. Tur mēra šķidruma izplešanos (tilpuma maiņu). Temperatūras mērīšanai termometros izmanto šķidruma izplešanos. Šķidrums ie

Fizika internetā

SATURS SATURS 1 IEVADS 2 1. FIZIKA INTERNETĀ 4 1.1. Informācijas meklēšana internetā 4 1.2. Fizika un astronomija interneta serveros Latvijā 4 1.3. Fizika interneta serveros ārzemēs 6 1.4. Physlets - apletu paveids fizikā 7 1.5. Tālmācība internetā un tās kritika 7 2. RĪKI IN

Mākslīgā apgaismojuma aprēķini

1.uzdevums. “Mākslīgā apgaismojuma aprēķini” 1.1 Īpatnējās jaudas metode. 1.1.1 Dotie lielumi: Gaismekļa tips- emaljētais dziļstarotājs 1.1.2 Aprēķins: 1.2 Gaismas plūsmas izmantošanas koeficienta metode. 1.2.1 Dotie lielumi: Gaismekļa tips- universāls ar a

“Rentgenstari”

RENTGENSTARI, TO IZMANOŠANA UN IETEKME UZ CILVĒKA VESELĪBU AUTORS: EVITA TUČE RĒZEKNE 2009 Rentgenstari Vācu fiziķis V. Rentgens 1895.gadā konstatēja kādus nezināmus starus, kuri turpmākajos gados izmainīja visu pasauli (lielākoties medicīnas jomu)

Špiķeris fizikā (part 2)

6.Interferences ainas aprēķins divu koherentu gaismas avotu gadījumā. Optiskais ceļš. Interferences mask un min var uzrakstīt šādi: deltas=+-kLambda=+-2*k*Lambda/2, kur k=0,1 maks un deltas=+-(2*k-1)*lambda/2, kur k=1,2 min.Aplūkosim, kā izteikt ģeometrisko ceļu garumu diferenci starie

Špiķeris fizikā

1.Par el. strāvu sauc elektrisko lādiņu virzītu kustību. El. str. vadītajos un pusvadītājos sauc par vadītaj spējas strāvu. Nosacijumi:1) ladiņnesēju esamība vadātājā. Lai nepārtraukti nodrošinātu ladiņnēseju virzītu kustību, Vadītajā jārada un jāuztur el. lauks.(zim.1)