Fizika

Fizika

ARHIMEDS

Saturs

Titullapa…………………………………………………………………………1.lpp
Saturs……………………………………………………………………………..2.lpp
Ievads …………………………………………………………3.lpp
1. Arhim

Kodoltehnoloģijas

2. Atomenerģētikas vēsturiskā attīstība pasaulē
2.1. Kodolenerģētikas attīstība vēsture

2.1.1. Pirmie eksperimenti kodolfizikā. Vēsturiski pirmie eksperimenti kodolfizikā tika veikti ar urāna izotopu 92U235 1930. gadā Vācijā. Tos veica radioķīmiķis Hāns (Otto Hahn) un ķī

Kodolfizikas pamati

1. ATOMENERĢĒTIKAS FIZIKĀLIE PAMATI
1.1. Atoma planetārais modelis

Deviņpadsmitajā gadsimtā zinātnieki uzskatīja, ka atomi ir nedalāmi un, ka tiem nav iekšējās struktūras. Pirmās idejas par atoma struktūru 1898. gadā izteica Tomsons (Joseph John Thomson). Pēc viņa uzskatiem j

Termometri

Termometri

Ierīce gaisa, ūdens, augsnes, gāzes, cietvielu u.c vielu temperatūras mērīšanai.
Šķidruma termometrs. Tas ir visizplatītākais termometrs. Tur mēra šķidruma izplešanos (tilpuma maiņu). Temperatūras mērīšanai termometros izmanto šķidruma izplešanos. Šķidrums ie

Fizika internetā

SATURS
SATURS 1
IEVADS 2
1. FIZIKA INTERNETĀ 4
1.1. Informācijas meklēšana internetā 4
1.2. Fizika un astronomija interneta serveros Latvijā 4
1.3. Fizika interneta serveros ārzemēs 6
1.4. Physlets – apletu paveids fizikā 7
1.5. Tālmācība internetā un tās kritika 7
2. RĪKI IN

Fizika un filozofija

Projekta darbs
„FIZIKA UN FILOZOFIJA”

SATURS

1. Ievads 3

2. Domas un enerģijas saistība dažādu domātāju traktējumā 4

Mākslīgā apgaismojuma aprēķini

1.uzdevums.
“Mākslīgā apgaismojuma aprēķini”
1.1 Īpatnējās jaudas metode.
1.1.1 Dotie lielumi:
Gaismekļa tips- emaljētais dziļstarotājs

1.1.2 Aprēķins:

1.2 Gaismas plūsmas izmantošanas koeficienta metode.
1.2.1 Dotie lielumi:

Gaismekļa tips- universāls ar a

“Rentgenstari”

RENTGENSTARI, TO IZMANOŠANA UN IETEKME UZ CILVĒKA VESELĪBU

AUTORS: EVITA TUČE

RĒZEKNE
2009
Rentgenstari
Vācu fiziķis V. Rentgens 1895.gadā konstatēja kādus nezināmus starus, kuri turpmākajos gados izmainīja visu pasauli (lielākoties medicīnas jomu)

Špiķeris fizikā (part 2)

6.Interferences ainas aprēķins divu koherentu gaismas avotu gadījumā. Optiskais ceļš. Interferences mask un min var uzrakstīt šādi: deltas=+-kLambda=+-2*k*Lambda/2, kur k=0,1 maks un deltas=+-(2*k-1)*lambda/2, kur k=1,2 min.Aplūkosim, kā izteikt ģeometrisko ceļu garumu diferenci starie

Špiķeris fizikā

1.Par el. strāvu sauc elektrisko lādiņu virzītu kustību. El. str. vadītajos un pusvadītājos sauc par vadītaj spējas strāvu. Nosacijumi:1) ladiņnesēju esamība vadātājā. Lai nepārtraukti nodrošinātu ladiņnēseju virzītu kustību, Vadītajā jārada un jāuztur el. lauks.(zim.1)

Scroll to Top