hlora raksturojums

Hlora raksturojums Hlora raksturojums. Hlors ir gāze, tā simbols ir Cl2.Grieķu valodā chloros - zaļš. Hloram cietā stāvoklī ir molekulu kristālrežģis. Hloram ir zema kušanas temperatūra. Hlors ir

Krāsainie metāli

Krāsainie metāli. Aptuveni 80 ķīmiskie elementi ir metāli un tie sastāda 24% no Zemes masas. Tie dažādu savienojumu veidā sastopami visur- augsnē, ūdenskrātuvēs, organismos. Tīrus metālus iegūst no rūdām (Rūda ir iezis vai minerālu sakopojums (derīgā izrakteņa veids), ko va

Ūdens

Ūdens Ūdens Vispārīgais raksturojums. Ūdens ķīmiskā formula H2O Ūdens molmasa MH2O = 18 g/mol. Ūdens sastāvs. Sa

Radioaktivitāte

Radioaktivitāte Radioaktivitātes atklāšana izraisīja lielu revolūciju zinātnē un mainīja daudzus iepriekš pieņemtos uzskatus par Visumu un pašu zinātni. Šis atklājums stipri ietekmēja cilvēces vēsturi. 1896. gada martā Antuāns Anrī Bekerels, franču fiziķis, pētot Rent

Atoma uzbūve

Atoma uzbūve Jau 5. – 4. gadsimtā pirms mūsu ēras Senajā Grieķijā filozofi pauda viedokli par matērijas pastāvēšanu, par tās uzbūvi. Daži pauda, ka tā ir vienota, nedalāma, bet citi uzskatīja, ka tā sastāv no sīkām daļiņām – atomiem (tulkojumā no grieķu valodas –

Līme

IEVADS Daudzi zinātnieki joprojām strīdās par to, kas tad bija tie pirmie cilvēki, kas izdomāja līmi. Sekojot pēdējām ziņām, autors uzzināja, ka tie, iespējams, bijuši neadertālieši. Neadertārtālieši zinājuši, kas ir līme un pratuši to izmantot savu darbarīku izgatavoš

средства защиты от пота

С терморегуляцией человеку повезло гораздо больше, чем многим животным: нам не надо сидеть на переговорах с высунутым языком, не надо смачивать слюной кожу в переп

Dispersās sistēmas

Dispersās sistēmas iedalījums pēc dispersās fāzes sasmalcinājuma pakāpes Dispersās sistēmas iedalījums pēc dispersās fāzes sasmalcinājuma pakāpes