Kursa darbs Finansu pārvaldībā Opcijas

IEVADS. 2
1. TERMIŅDARĪJUMI. 4
1.1 OPCIJAS. 5
1.2 OPCIJU PAMATFORMAS. 5
1.3 OPCIJU DARĪJUMU POZĪCIJAS. 6
1.4 VIENKĀRŠĀS DARĪJUMU STRATĒĢIJAS. 6
1.4.1 Garā pirkuma opcijas pozīcija (Long Call). 7
1.4.2 Īsā pirkuma opcijas pozīcija (Short call). 7
1.4.3 Garā pārdevuma opcijas pozīcija (Long put). 8
1.4.4 Īsā pārdevuma opcijas pozīcija (Short put). 8
2. OPCIJU NOVĒRTĒŠANA 10
2.1 OPCIJU VĒRTĒŠANAS PAMATI. 10
2.2 OPCIJAS CENU NOTEICOŠIE FAKTORI. 12
2.3 BLACK & SCHOLES – OPCIJAS CENAS NOTEIKŠANAS MODELIS. 13
3. TERMIŅDARĪJUMU BIRŽA EUREX. 16
3.1 OPCIJU DARĪJUMU VEIDI EUREX BIRŽĀ 17
3.1.1 Indeksu opcijas. 17
3.1.1.1 DAX indeksa opcijas raksturlielumi. 17
3.1.2.1 Akciju opcijas. 18
3.1.2.2 Vācijas akciju opciju kontrakta specifikācija. 18
3.1.3.1 Opcijas uz nākotnes līgumiem. 19
SECINĀJUMI. 20
IZMANTOTĀ LITERATŪRA UN AVOTU SARAKSTS. 21

Investīciju vienreizējais un tirgus risks. Investīciju tirgus riska aprēķināšana

Nav iespējams atrast investīciju instrumentu, kurš vienlaikus būtu ar augstu ienesīgumu, ar augstu drošības pakāpi un ar augstu likviditāti. Katram atsevišķam instrumentam parasti tās nepiemīt pilnā apjomā. Lai iegūtu lielāko investīciju peļņu un pēc iespējas samazināt risku ieguldītājs savus ieguldījumus sadala veidojot investīciju portfeli. Portfelis dod iespēju diversificēt risku, ievērojot investoram nepieciešamos principus. Tomēr ne visus riskus var diversificēt, jo ir riski, kas attiecas uz tirgu. Izšķit 2 veidu riskus: 1. Investīciju vienreizējais risks -nesistemātiskais (var novērst ar diversifikāciju), 2. Tirgus risks – sistemātiskais (nevar novērst ar diversifikāciju).