Latvijas celotaji

Latvijas ceļotāji (ārzemēs) 4 Latvijas ceļotāji (ārzemēs) 2007 Robežšķērsojumu skaits, tūkst.3376 Kopējie izdevumi ārzem

Starptautiskā adopcija.

Viens no ģimenes tiesību institūtiem, kuriem tiek pievērsta uzmanība arī starptautisko privāttiesību kontekstā, ir adopcija, jo dažādās valstīs un tiesību sistēmās dažādi tiek saprasts adopcijas jēdziens un tās tiesiskās sekas, kas rada problēmas gadījumos, kad adopcija notiek ar ārvalstu elementa piedalīšanos, jo dažādās valstīs dažādi tiek risināti adopcijas tiesisko seku jautājumi, kā, piemēram, adoptētāju vecāku varas apmērs, tiesības adoptētajam un adoptētājiem lietot vienam otra īpašumu, saņemt kompensāciju otra vardarbīgas nāves gadījumā, bet jo īpaši bieži strīdi rodas attiecībā uz mantošanas tiesību jautājumiem.