Mediji kritiskās teorijas skatījumā

PRIEKŠVĀRDS Referāts veltīts kritiskās jeb marksistiskās teorijas skatījumam uz masu medijiem. Katrai no 3 galvenajām socioloģiskajām paradigmām, Laurence-Neuman runā par trīs galvenajām pieejām socioloģiskajā domā, kas katra balstītas uz vairāk vaimazāk atšķirīgiem “

LATVIESU STARPERSONU KOMUNIKACIJA

Lai kā mēs censtos noliegt, rasu aizspriedumi pastāv un īpaši lielu nozīmi ādas krāsai pievērš ASV, Eiropa. Rasisms nav izzudis, tas tikai izpaužas citādā veidā, tāpat kā etniskie aizspriedumi, kas ļoti līdzinās rasu aizspriedumiem. Etnisko aizspriedumu izpausme ir etnocentrisms – savas etniskās grupas izcelšana( favorītisms ) un noraidoša attieksme pret citām etniskajām grupām. Etnocentrisko uzskatu sistēmu raksturo( pēc Harija Traindis):