REklaama

Viens no galvenajiem uzdevumiem, kas uzņēmumam būtu jāveic, lai nodrošinātu veiksmīgai darbībai un uzņēmuma augšupejai nepieciešamos priekšnoteikumus, ir aktīva iedarbošanās uz patērētāju pieprasījuma veidošanos. Par līdzekli šādai darbībai kalpo reklāma, kas Latvijā ir vi

McDonalds stratēģija

Untitled Manuprāt, Latvijas mārketinga vide McDonalds zīmolam ir labvēlīga, jo McDonalds zīmols ir ļoti populārs visā pasaulē, kā arī tam ir pozitīvi darbības rezultāti, kas ļauj uzņēmumam attīstīties. Kaut gan tagad daudz tiek runāts par

Роль ТВ в шоу-бизнесе

Содержание АННОТАЦИЯ………………………………………………………2 ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….3 ГЛАВА I. ШОУ – БИЗНЕС И РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В ЕГО ФУНКЦИОНИРОВ

Āra reklāmas veidošanas principi

SATURS. IEVADS. 2.lpp. TEORĒTISKĀ DAĻA. REKLĀMAS TIPOLOĢIJA 5.lpp. UZTVERE 7.lpp. REKLĀMAS VEIDOŠANA 10.lpp. REKLĀMAS VIZUĀLIE LĪDZEKĻI 15.lpp. PRAKTISKĀ DAĻA. PĒTĪJUMA BŪTĪBA 19.lpp. REZULTĀTU ANALĪZE 21.lpp.

Reklāma

Reklāma Adverstising; adverstisment; publicity; promotion (USA) Werbung [lat.reclamare – skaļi kliegt] – saziņas līdzeklis, lai piesaistītu uzmanību, izraisītu interesi, padarītu populāru; apmaksāts vai citādi atlīdzināts publisks, popularitāti vai pieprasījumu veicinošs pazi

Lēmuma pieņemšana reklāmas jautājumos

LĒMUMA PIEŅEMŠANA REKLĀMAS JAUTĀJUMOS • Reklāmas būtība, veidi un mērķi Reklāma ir komunikatīvo sakaru izpausmes ar zināmu personu vai organizāciju sniegtā informācijas izplatīšanas maksas līdzekļu starpniecību. Attīstīta tirgus zemes reklāmai tērē aizvien milzī

SIA “3J foto” biznesa plāns

  Satura rādītājs 1. Plāna kopsavilkums 4 2. Uzņēmuma apraksts 5 2.1. Pamatinformācija par uzņēmumu 5 2.2. Nozares apraksts 6 2.3. Uzņēmuma biznesa koncepcija un mērķi 6 3. Produkcija un pakalpojumi 7 4. Tirgus analīze 9 4.1. Mērķa tirgus 9 4.2. Tirgus segmentācija

Patērētāju uzvedības modelis tirgū

Pateretāju uzvedības modelis tirgū. 1.Izvēlētā produkta tirgus vispārējs raksturojums Savā referātā es vēlētos atspoguļot kāda produkta ceļu pie pircēja no pārdevēja vidokļa. Рeit apskatīšu tikai galvenos aspektus kam būtu jāpievērр uzmanība pārdevējam, lai veks