Reklāma

Reklāma
Adverstising; adverstisment; publicity; promotion (USA)
Werbung
[lat.reclamare – skaļi kliegt] – saziņas līdzeklis, lai piesaistītu uzmanību, izraisītu interesi, padarītu populāru; apmaksāts vai citādi atlīdzināts publisks, popularitāti vai pieprasījumu veicinošs pazi