McDonalds stratēģija

Untitled

Manuprāt, Latvijas mārketinga vide McDonalds zīmolam ir labvēlīga, jo McDonalds zīmols ir ļoti populārs visā pasaulē, kā arī tam ir pozitīvi darbības rezultāti, kas ļauj uzņēmumam attīstīties. Kaut gan tagad daudz tiek runāts par veselīgo uzturu, McDonalds pārtika joprojām ir pieprasīta. Pie tam uzņēmums papildina savu sortimentu ar veselīgiem ēdieniem, piemēram, salātiem un citiem produktiem.

Makrovide McDonalds uzņēmumam Latvijā ir pieņemama:

Ekonomiskā vide McDonalds ir labvēlīga, jo pieprasījums pēc uzņēmuma piedāvātās produkcijas ir diezgan augstā līmenī – restorānos vienmēr ir daudz ap

p
pmeklētāju. Arī cenas ir pieņemamas klientiem gan ar augstiem, gan ar vidējiem ienākumiem.

Politiskā vide arī ir pieņemama McDonalds uzņēmumam. Latvijā likumdošana ir labvēlīga starptautiskiem uzņēmumiem.

Demogrāfiskā vide arī ir labvēlīga. Latvijā ir daudz iedzīvotāju, kas ir apmierināti ar McDonalds piedāvāto ēdienu klāstu. Kā arī ir daudz ģimeņu, kas brīvo laiku pavada apmeklējot restorānus, kuros ir pieņemamas cenas.

Sociālās kultūras vide – labvēlīga. Globālais kopīgums un vietējo prasību apmierināšana ir jo īpaši svarīgi sabiedriskās ēdināšanas jomā, jo ēšanas process katrā zemē ir savām īp

p
patnībām. Latvijā nav izteiktas vietējās īpatnības ēšanas tradīcijās, kā piemēram, Francijā, kur katrā ēdienreizē uztura tiek lietots vīns, tādējādi McDonalds uzņēmumam ēdienkarti ir japiemēro valsts ēšanas tradīcijām. Bet Latvijā tādas izteiktas tradīcijas nav.

Mikrovides rādītāji arī ir labvēlīgi. Patērētāji, veicot tirgus an

n
nalīzi Latvijā, pēc McDonalds produkcijas ir daudz. Konkurenti Latvijā McDonalds ir, bet, manuprāt, kā burgeru ēstuveiuzņēmumam konkurenti nav, jo nevienam restorānam nav tāda globāla slava kā McDonalds, tomēr konkurentu darbībai uzņēmumam ir jāseko līdz. Konkurence ir stimuls produkta kvalitātes un tā nepārtrauktai pilnveidošanai. Konkurence liek radīt jaunus produktu veidus. Bez tās nevar pastāvēt tirgus ekonomika. Konkurence pieder pie mikroekonomiskās vides ierobežojošiem faktoriem, kas var bremzēt uzņēmumu panākumus. Konkurence ļauj pircējam arī atteikties no kāda uzņēmuma produkta vai pakalpojuma. Konkurence var būt nopietns drauds uzņēmuma panākumiem. Ir ārkārtīgi svarīgi būt informētam par konkurentiem. Nepārtraukti jācenšas papildināt zināšanas par viņu darbību.

Lai nostiprinātu savu vietu Latvijas tirgū McDonalds ir jāņem vērā mārketinga pasākumu komplekss. Tie ir prece, cena, vieta un virzīšana tirgū.

Mārketinga pa

a
amatelements ir prece. Te plānošana ietver preces īpašības, kvalitātes, iesaiņošanas, sortimenta, stila, markas un servisa jautājumus. McDonalds mārketinga speciālista uzdevums ir atklāt iekšējās potenciālās vajadzības, kuras iemiesotas katrā produktā, un piedāvāt nevis tās īpašības, bet izdevīgumu no patēriņa.

Cits svarīgs elements ir cena. Produkta cenas noteikšana ir pat viens no svarīgākajiem uzņēmuma lēmumiem. Cena ir produkta visredzamākā pazīme. Cena informē par kvalitātes un vērtības līmeni. Ar cenu vistraujāk var reaģēt uz konkurenci. Cena būtiski ietekmē ieņēmumus un līdz ar to ar

r
rī peļņu. McDonaldam pirms cenas noteikšanas nepieciešams izanalizēt apkārtējo vidi un apstākļus uzņēmuma iekšienē. Jāpēta, vai cena ir atbilstoša produkta kvalitātei un pircēju maksātspējai.

Vieta ir nākamais mārketinga elements. Te McDonaldam ir jārisina tādas problēmas kā trantsporta, preču sadales kanālu izvēles noteikšanā. Rezultātā jātiek atlasītiem visoptimālākiem, izdevīgākiem variantiem.

Preces virzība tirgū, citiem vārdiem sakot, tās realizācijas stimulēšana kā mārketinga elements ietver aktīvus pasākumus pircēju informēšanai par pārdodamo produktu priekšrocībām un viņu pārliecināšanai par nepieciešamību izdarīt pirkumu. Šeit ietilpst reklāma, personāla sagatavošana, sabiedriskās domas ietekmēšana u.t.t. Jāatzīmē, ka visnozīmīgākā loma šeit ir labas reklāmas izveidē. Lai gan tas ir dārgs process, bet toties labs veids, kā piesaistīt pircēju uzmanību savai produkcijai un McDonalds to ir panācis. McDonalds ir jāturpina ieguldīt līdzekļus reklāmas kampaņās, lai nostiprinātu savu vietu. Pats galvenais ir jāatceras, ka mērķpircējs ir visas sistēmas centrā, un visas pūles virzītas viņa apkalpošanai un vajadzību apmierināšanai.

Būtiski McDonaldam ir turpināt attīstīt uzņēmumā virzīto stratēģiju, radot restorāna apmeklētājiem patīkamu un vēlamu atmosfēru. Jāturpina ievākt informāciju par klientiem (attīstot anketēšanas pasākumus), tādējādi uzzinot to vēlmes un apmierinātību (neapmierinātību) par restorāna pakalpojumu klāstu. Regulāri pētīt blakus konkurējošo uzņēmumu cenas un cenu politiku, to atlaižu sistēmas. Reklāmas jomā virzīt un attīstīt jaunus projektus.

Leave a comment