Ekoloģiskā apdrošināšana

Referāts EKOLOĢISKĀ APDROŠINĀŠANA Ārzemju praktikā ar ekoloģisko katastrofu apdrošināšanu saprot potenciāli bīstamo objektu īpašnieku atbildības apdrošināšanu gadījumos, kad pret viņiem tiek celta prasība no tre

Apdrošināšanas AS Latgarants

APDROŠINĀŠANAS A/S LATGARANTS Ar 1998.gada 1.septembri valstī stājies spēkā Latvijas Republikas likums “Par apdrošināšanas līgumu” un “Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums”. Minētie likumi un saskaņā ar šiem likumiem pieņemti Ministru kabineta no

Latgarants

LATVIJAS UNIVERSITĀTE EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE FINANSU INSTITŪTS REFERĀTS Mācību priekšmetā APDROŠINĀŠANA APDROŠINĀŠANAS A/S L A T G A R A N T S Rīga 1999 APDROŠINĀŠANAS A/S LATGARANTS

Īpašums

Deitērijs (grieķu: deuteros - otrais, otrējais) jeb smagais ūdeņradis ir ūdeņraža otrs stabilais izotops Deitērijs (grieķu: deuteros - otrais, otrējais) jeb smagais ūdeņradis ir ūdeņraža otrs stabilais izotops. Deitērija apzīmē