Atmiņa

Saturs
Ievads 2
1. Atmiņa 3
2. Atmiņas veidi 4
2.1. Īslaicīgā un ilglaicīgā atmiņa 5
3. Atmiņas mehānismi 6
3.1. Atmiņas noturība 7
3.2. Aizmiršana 7
3.3 Iegaumēšana 7
4. Faktori, kas var pavājināt atmiņu 8
5. Atmiņas uzlabošana 8
5.1.Daži vingrinājumi atmiņ

Vīrieši

Vīrieši
Vīrietis ir dodoša būtne. Vīrišķā būtība prasa dot, lai sievišķā varētu radīt. Regulāras došanas nodrošināšanai vīrietis ir apveltīts ar smalkām dzīvības spēka atjaunošanas spējām. Šo dotumu varētu raksturot kā garīgu vērtību izjūtu un kalpot prasmi.

Agresija

IEVADS

Agresija, pēc manām domām, mūsdienās ir ļoti aktuāla tēma, kurai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. Agresija kā varas, spēka izmantošana ir sastopama visapkārt mums. Neskatoties uz to, ka ir 20. gadsimta beigas, vēl joprojām vairākās pasaules vietās notiek karada

Agresija

IEVADS

Agresija, pēc manām domām, mūsdienās ir ļoti aktuāla tēma, kurai būtu jāpievērš vairāk uzmanības. Agresija kā varas, spēka izmantošana ir sastopama visapkārt mums. Neskatoties uz to, ka ir 20. gadsimta beigas, vēl joprojām vairākās pasaules vietās notiek karada