Fricis

Fricis Bārda – latviešu filozofiskā romantisma pārstāvis, dzejnieks un domātājs.
Dzimis 1880. gada 13. janvārī Pociema Rumbiņu mājās. Izaudzis patriarhālā latvju laiku sētā, kurā stingri ievēro reliģiskās tradīcijas. Dziļi reliģiozā vide zēnā atstāj neizdzēšamas pēdas

Rokoko

Rokoko- fr. Rokoko< rocaille gliemežvāku ornaments)- 18. gs. Eiropas un Amerikas valstu mākslas, arhitektūras, modes stils; saistīts ar vēlo baroku un agro klasicismu. Arhitektūra un lietišķā māksla(rokoko_) Iezīmējoties absolūtisma krīzei, zināmās franču

Simbolisms

Runājot par mākslu, jānorāda, ka viduslaiku apziņai jebkura lieta zaudētu savu jēgu, ja tās nozīmi izsmeltu tiešā funkcija ārējā forma. Šī izjūta bija fons, kas izraisīja simbolisko domāsanu, kura dominēja teoloģijā un makslā. To pauž jau vārda “simbols” etimolģija, pro