Fricis

Fricis Bārda – latviešu filozofiskā romantisma pārstāvis, dzejnieks un domātājs.
Dzimis 1880. gada 13. janvārī Pociema Rumbiņu mājās. Izaudzis patriarhālā latvju laiku sētā, kurā stingri ievēro reliģiskās tradīcijas. Dziļi reliģiozā vide zēnā atstāj neizdzēšamas pēdas