Banku sistēma Latvijā

Latvijā ir divpakāpju banku sistēma – centrālā banka un komercbankas. Latvijas banka pilda divas galvenās funkcijas – īsteno naudas politiku valstī, nodrošinot nacionālās valūtas, banku stabilitāti kā arī veic banku un citu kredītiestāžu uzraudzību. Banku darbība tirgus ekono

finansu anlize

Finansu analīzē tiek izmantoti dažādi rādītāji: Finansu analīzes rādītāji Finansu analīzē tiek izmantoti dažādi rādītāji: - rādītāji, kuri raksturo uzņēmuma ekonomisko potenciālu;

Piedāvā aizdot naudu atux 1,2%.

Es esmu persona, kas ir dotācijas, lai finansētu kapitāla kredīts ikvienam, kam nepieciešama, ja Jums ir nepieciešams kontakts, kurš iemantos jūsu vai kāds jums problēmas: Vai Jūs esat biznesa vīrietis vai sieviete? Jums nepieciešama nauda, lai sāktu savu biznesu? Vai jums ir nepi

LATVIJAS VALSTS VĒRTSPAPĪRI

Īss apraksts Latvijas valsts vērtspapīru izlaišanas mērķis ir nodrošināt valsts budžeta deficīta finansēšanu un valsts parāda pārfinansēšanu, kā arī valdības finanšu likviditāti. Patreiz valsts vērtspapīri ir galvenais valsts iekšējā aizņēmuma avots. Pirmā valsts vērtsp

kenneth smith

Mēs strādājam privāto ieguldījumu un aizdevumu fondos, kas nodrošina finansējumu compan Small-cap, publiskas akciju sabiedrības, privātpersonas Mūsu misija ir pievienot vērtību, ne tikai finanšu līdzekļus un nozares zināšanas, bet praktisku M & stratēģija un izpildi. V

EIRO – 21.gadsimtas valūta

SATURS. SATURS 2 IEVADS 3 1. VĒSTURE 4 2. EKONOMISKĀ UN MONETĀRĀ SAVIENĪBA 5 2.1. EMS attīstības trīs posmi 5 2.1. Budžeta disciplīna 6 3. EIRO PĀRVALDES INSTITŪCIJAS 7 3.1. Kopēja Centrālā banka 7 3.2. Centrālās bankas statuss 7 4. EIRO – 21.GADSIMTAS VALŪT

Lizings – noformēšana un uzskaite

SATURS IEVADS 3 1. ANALITISKĀ DAĻA 4 1.1.Līzinga aktualitātes 4 1.2.Līzinga definīcijas 6 1.3.Līzings un noma – būtiskākās atšķirības 7 1.4.Līziga klasifikācija 8 1.4.1.Līzinga klasifikācija pa veidiem 8 1.4.2.Līzinga klasifikācija pēc darbī

Latvijas banku salīdzinājums

3 Latvijas banku salīdzinājums Saturs Saturs 1 Ievads 2 1. Banku īss apraksts 3 1.1. Latvijas Krājbanka 3 1.2. Hansabanka 4 1.3. Unibanka 5 2. Banku pakalpojumu analīze 6 2.1. Kredīti un kredītlīnijas 6 2.2. Overdrafts 13 2.3. Līzings 13 2.4. Faktorings 19

Kredītiestāžu auditu pamati

Satura rādītājs Ievads 1. Audita būtība un nepieciešamība 1.1. Audita vēsture 1.2. Audita būtība 1.3. Audita veidi 2. Audita plānošanas pamati 2.1. Audita metodika 2.2. Audita standarti un ētika (GAO standarti) 2.3. Auditora materiālā atbildība 3. Audita izm

Latvijas banku pakalpojumu raksturojums

1. Latvijas Banka Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. Latvijas Banka ir juridiskā persona. Tai ir zīmogs (spiedogs) ar Latvijas Republikas valsts lielā ģerboņa attēlu un bankas nosaukumu "Latvijas Banka". Latvijas Bankas pārvalde atrodas Rīgā. Latvi