finansu anlize

Finansu analīzē tiek izmantoti dažādi rādītāji: Finansu analīzes rādītāji Finansu analīzē tiek izmantoti dažādi rādītāji: - rādītāji, kuri raksturo uzņēmuma ekonomisko potenciālu;