If Latvia

f insurance is the leading property and casualty insurance company in Nordic region If concern was established in 1999 by joining together the Scandinavian companies Skandia and Storebrand. In February 2002, Sampo P&C joined to the concern. P

Dzīves līmenis Baltijas valstīs 2006-2007

ANOTĀCIJA Studiju darba tēma ir „Dzīves līmenis Baltija valstīs”. Studiju darba autors pēta dzīves līmeņa ietekmējošos faktorus, problēmas un dzīves līmeni Baltijas valstīs. Definēti tiek tādi jēdzieni, ka iekšzemes kopprodukts, personiskais patēriņš,

Konkurence mazumtirdzniecībā

SATURS IEVADS....................................................................................................................................2 1. Mazumtirdzniecības vispārējs apskats..........................................................................3 Mazumtirdzniecības jēdziens

Конкуренция

БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Предпренимательская деятельность Реферат Дисциплина: Маркетинг конкуренция Ст

Eseja Aktuālās problēmas Latvijas ekonomikā.

Eseja Aktuālās problēmas Latvijas ekonomikā. Latvijā kopš tās dibināšanas ir bijuša dažādas ekonomiskas problēmas, sākot ar neattīstīto rūpniecību, beidzot ar dažādām valsts finansu problēmām. Kopš Latvijas valsts dibināšanas ekonomisti ir ar tām cīnījušies, reiz

Konkurence tirgus apstākļos

Rīgas Valsts tehnikums ************* Konkurence tirgus apstākļos ************* ****** ************ ********* saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze ********** ********** ************** *********,2002 Saturs