Filosofija

Kas ir filosofija?

Jēdziens filosofija ir cēlies no grieķu valodas vārdiem: philein, kas nozīmē mīlēt un vārda sophia, kas nozīmē gudrība. Tātad filosofija ir gudrības mīlestība. Gudrības mīlestība liek allaž meklēt nezināmo. Nevis iegūtās zināšanas ir tas , ar ko sākas