Filosofija

Kas ir filosofija? Jēdziens filosofija ir cēlies no grieķu valodas vārdiem: philein, kas nozīmē mīlēt un vārda sophia, kas nozīmē gudrība. Tātad filosofija ir gudrības mīlestība. Gudrības mīlestība liek allaž meklēt nezināmo. Nevis iegūtās zināšanas ir tas , ar ko sākas

Kas ir filosofija?

1 Jēdzienu definējums. philo- gudrība sophia- mīlestība aretē- tikumība skopei- uzturēt distanci enkrateia- paрvara eph hēmin- ir cilvēka varā ūk eph hēmin- nav cilvēka varā 2 Filozofijas meklējumi Filozofija ir pietiekami veca, lai par to būtu izteikts daud

Sapratnes problēmas filozofija

Saturs 1. Ievads 3 2. Sapratne - D. Hjūma skatījumā. 4 3. Roberta Mūka filozofiskais viedoklis. 7 4. Cilvēka sapratnes izmaiņas mainoties laikam un apkārtējai videi. 10 5. Sapratnes problēma mūsdienās manā skatījumā 12 6. Izmantotā literatūra 16

Cilvēces rašanās

Cilvēces rašanās. Evolucionārā teorija. Manas personīgās domas man jau bija skaidras no paša sākuma. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka cilvēces rašanās ir vislielākā mērā saistīta ar «mērkaķiem». Es atbalstu evolucionāro versiju, jo abas pārējās man l

Eksistence un esamība

Manuprāt, cilvēka eksistence ir viena no svarīgākajām mūsdienu cilvēka problēmām. Vārdos eksistence un esamība es saskatu līdzību, un tāpēc es negribētu šķirt šos divus jēdzienus, kaut gan daudzi filozofi tos apskata pilnīgi atsevišķi. Orjentācija uz “būt” kā savas esa

Renē Dekarts

Vispārīgās iezīmes. Par Jauno laiku filozofijas sākumu parasti uzskata Frānsisa Bēkona un Renē Dekarta darbību. Pieci faktori bija īpaši svarīgi Jauno laiku filozofiskās domas attīstībā. Pirmkārt, lielie geogrāfiskie atklājumi deva cilvēkiem gluži jaunas zin

Naturalfilozofija

REFERĀTS FILOZOFIJĀ GRIEĶIJAS, ROMAS, RENESANSES UN JAUNO LAIKU FILOZOFIJA S A T U R S I E V A D S 3 I Z T I R Z Ā J U M S 4 1. S E N Ā G R I E Ķ I J A 4 HERAKLĪDS 5 PARMENĪDS 6 D I O G Ē N S 7 A R I S T I P S 8 2. S E N Ā R O

Platona macība par Valsti

Referāts filozofijā   Saturs Ievads……………………………………………………………………………………………………………………3 Platona dzīve………………………………………

Viduslaiku filozofija

Viduslaiku filosofija Viduslaiku filosofija ir filosofija, kas attīstījusies un eksistējusi kristietiskās kultūras attīstības periodā – tas ir 5. – 15. gs. Viduslaiku filosofijas attīstība bija cieši saistīta baznīcu, tā sakņojas Svētajos Rakstos un kristietisko teologu d