Cilvēktiesību pārkāpumi

Ievads ………………………………………………………………………………1
1. Cilvēktiesības , personas pamattiesības…………………………………………2
2. Cilvēktiesības Eiropas Savienības ārpolitikas uzmanības centrā..……………4
3. Cilvēktiesības policijas darbā….…………………………………………..……..6
4. Diskriminācijas aizliegums………………………………………………………9
5. Karš un Cilvēktiesības………………………………………………………….10
5.1 Karš un Spīdzināšanas aizliegums………………………………………….12
5.2 Cilvēktiesības un terorisms…………………………………………………..15
6.Pasākumi kas palīdzētu novērst Cilvēktiesību pārkāpumus………………..17
7 Secinājumi………………………………………………………………………20
8. Izmantotā literatūra…………………………………………………………….22

Satversmes tiesas statuss Latvijas Republikas Satversmē

1. Ievads……………………………………………………………3

2. Latvijas Republikas starptautiski tiesiskais statuss.……………..7

3. Konstitucionālais pamats – parlamentāra demokrātija………….9

4. Tiesību normas un likumdošanas procedūras………….………..10

5. Tieslietu ministrija………………………………………………12

6. Tiesu sistēma……………………………………………………13

7. Juridiskās profesijas un to kontrole……….…………………….18

8. Nobeigums………………………………………………………19

9. Izmantotā literatūra………………………………………………21